Bijna miljoen euro voor aanpak Kerkstraat en Oude Lijnbaan in Alblasserdam
Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto:

Bijna miljoen euro voor aanpak Kerkstraat en Oude Lijnbaan in Alblasserdam

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Om de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan in Alblasserdam grondig aan te pakken wil het college 950.000 euro uittrekken. Bij de opknapbeurt is het uitgangspunt dat het historische karakter gehandhaafd blijft en waar mogelijk versterkt wordt, terwijl tegelijkertijd de straten naar de eisen van deze tijd worden gebracht.


Met name de Kerkstraat ademt historie. Naast de Rijksmonumenten Oude Toren, Boerderij Verspuij en de Rug aan Rug woningen, bevinden zich er de nodige gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De Kerkstraat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

‘Het dorpse en groene karakter van de Kerkstraat, gevormd door de oude panden in combinatie met gebakken klinkerbestrating, het grind op de brink en de zichtas op de Oude Toren, gevormd door de Lindelaan met witgeschilderde stammen, zorgen voor een unieke uitstraling en sfeer die behouden dient te blijven’, stellen burgemeester en wethouders in het voorstel aan de raad.

Kruisingen
De verkeerssituatie in de twee straten blijft gelijk. Wel worden de kruisingen verhoogt met punaises en cirkels in een afwijkende gebakken kleur bestrating, met uitzondering van de kruising Meursingstraat/Reederijstraat tot waar de werkgrens loopt. Hier wordt het kruisingsvlak uitgevoerd in een regulier plateau in betonklinkers.

Het aantal officiële parkeerplaatsen neemt met vier toe ten opzichte van de huidige situatie. Op dit moment wordt ook volop illegaal geparkeerd in het grind van de brink, stelt het college. ‘Rijden en parkeren op het grind willen we tegengaan, omdat dit leidt tot verdichting van de bodem en kwaliteitsverlies en afsterven van de bomen.’ Om het rijden door het grind en parkeren onder de bomen zo veel mogelijk te voorkomen wordt de brink aan de straatzijde voorzien van palen met kettingen. De brink zelf wordt aangemerkt als voetgangersgebied. Het is hier dus verboden te rijden of te parkeren. Het fysiek onmogelijk maken van parkeren en rijden zou om een woud van extra palen vragen. Handhaving speelt hier dus een belangrijke rol.’

Het speelterrein halverwege de Kerkstraat wordt tevens verkleind om extra haakse parkeerplaatsenmogelijk te maken. ‘De inrichting is zodanig dat parkeren op plekken waar dit ongewenst is, in feite onmogelijk is gemaakt.’

Klinkers
Overwogen is om de bestaande klinkers te hergebruiken, maar hier is niet voor gekozen. Er bleken veel verschillende formaten klinkers voor te komen die voor een groot deel ook nog van matige kwaliteit bleken te zijn. ‘In de rijweg is daarom gekozen voor nieuwe klinkers, hetgeen de maatvastheid en de kwaliteit (trillen en herrie) van het straatwerk ten goede komt.’

Kleur en maat zijn afgestemd met de historische vereniging en de bewoners. ‘Halverwege de Kerkstraat ligt sinds begin dit jaar een proefstukje, zodat iedereen heeft kunnen bekijken hoe de bestrating er in de Kerkstraat uit komt te zien.’ De huidige grijze trottoirtegels worden vervangen door gelijkvormige klinkers (zevenduimers) die uit de rijweg komen. ‘Dit komt de authentieke uitstraling van de Kerkstraat ten goede en is ook op uitdrukkelijke wens van de bewoners.’

Bomen
Onderzoek heeft uitgewezen dat de bestaande lindes over het algemeen in een matige conditie zijn. Dit komt vooral door verdichting van de bodem. Met de zogenaamde TFI methode is hier een oplossing voor gevonden. Hiermee wordt onder hoge druk lucht in de bodem gebracht waardoor er scheuren en ruimte in de ondergrond ontstaan. Deze ontstane ruimte wordt vervolgens onder druk gevuld met een substraat dat de zuurstoftoevoer verbetert en voedingsstoffen bevat.

‘Om met name de verdichting in de toekomst een halt toe te roepen en daarmee de bomen langdurig te behouden is het belangrijk dat rijden en parkeren ( juist dit zorgt voor verdichting van de bodem) zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar de gaten in de boomstructuur zijn ontstaan zullen zo veel mogelijk nieuwe bomen worden geplant.’ 

Het waterschap was daar eerst op tegen omdat zij eigenlijk helemaal geen bomen willen in een waterkering. ‘Dit zou in principe een uitsterfbeleid betekenen voor de bomen in de Kerkstraat. Gelukkig is het waterschap alsnog overstag gegaan.’

Lichtmasten
In de Oude Lijnbaan komen de standaard lichtmasten en armaturen. Langs de rijbaan van de Kerkstraat komen zwarte masten met een gebogen klassiek armatuur,passend bij het karakter van de Kerkstraat. Aan de voetgangerszijde van de brink komen zwarte lage klassiek ogende topmastjes.

Het voorstel wordt dinsdag 19 januari besproken tijdens de commissievergadering Grondgebied. Deze is digitaal te volgen.

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier