Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto
update

Molenlanden heeft te weinig huizen voor statushouders

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden weet zich geen raad met de taakstelling vanuit de landelijke overheid voor het plaatsen van statushouders. De gemeente loopt achter en krijgt volgend jaar de opdracht om nog meer statushouders een plekje te geven om te wonen.


Verdeeld over alle gemeenten in Nederland moeten er in 2021 13.500 statushouders ondergebracht worden. Dat zijn er 7000 meer dan dit jaar. Voor Molenlanden geldt dat er het komende jaar 34 statushouders huisvesting geboden moet worden. Ter illustratie; over heel 2020 moet Molenlanden 29 statushouders onderdak bieden.

Te weinig huizen
De gemeente Molenlanden heeft op dit moment de taakstelling voor 2020 nog niet behaald. Samen met de woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk zal worden bekeken hoe omgegaan moet worden met deze grotere taakstelling. “Het aantal te huisvesten statushouders, veelal gezinnen of alleenstaanden die herenigd worden met hun gezin, komt niet een op een overeen met het aantal beschikbaar te stellen huizen”, concludeert het gemeentebestuur van Molenlanden.

De verhoging van het aantal te huisvesten statushouders komt mede door het inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook in omliggende gemeenten moeten fors meer statushouders onderdak krijgen. In Vijfheerenlanden gaat het om 44, in Alblasserdam om 16 en in Papendrecht om 25 statushouders.

Papendrecht
In Papendrecht loopt het huisvesten op rolletjes. “Op dit moment hebben een kleine voorsprong op onze taakstelling van 2020 en de verwachting is dat deze voorsprong nog wat toe kan nemen”, meldt woordvoerder Sandra Dwarswaard van de gemeente Papendrecht.

“Papendrecht zet, in nauwe samenwerking met Woonkracht10, vooralsnog in op het halen van de taakstelling middels de huidige werkwijze. Gezien het aantal huisvestingen van afgelopen jaar is dit niet onrealistisch maar het is wel een enorme uitdaging.”

Alblasserdam
Alblasserdam moet 16 statushouders plaatsen in het eerste halfjaar van 2021. “We begonnen 2020 met een achterstand van 2 en onze taakstelling voor 2020 was 15 statushouders”, begint woordvoerder Monique Boer van de gemeente Alblasserdam. “We moesten in totaal dus 17 mensen huisvesten in 2020. Op dit moment zijn er in elk geval 23 mensen gehuisvest, waardoor we er al 6 voor lopen. We verwachten dat als deze ontwikkelingen zich doorzetten dat we de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2021 gaan halen.”

Vanuit Vijfheerenlanden zijn nog geen reacties binnen gekomen over de stand van zaken met betrekking tot de plaatsing van statushouders.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier