Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto

Aantal misdrijven in Molenlanden neemt met 22 procent toe

  •   keer gelezen

REGIO • Het totaal aantal misdrijven in de regio Rotterdam, waartoe ook de Alblasserwaard behoort, is in de eerste helft van 2020 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2019. Uitschieter in de halfjaarcijfers van de politie is de gemeente Molenlanden, waar het aantal misdrijven met 22 procent is toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2019. Tussen 2018 en 2019 was er ook al sprake van een toename.


Het aantal mishandelingen in Molenlanden is substantieel toegenomen, van 11 naar 26 misdrijven. De overlast door verwarde of overspannen personen is gestegen van 45 in de eerste helft van 2019 naar 99 in de eerste helft van 2020. Verder valt op dat in de categorie vermogenscriminaliteit het aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen is toegenomen met 28 procent.

Alblasserdam
Het totaal aantal misdrijven in Alblasserdam is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2019 (+4 procent). Tussen 2018 en 2019 was er nog sprake van een lichte stijging.

Er is in Alblasserdam wel een toename te zien in het aantal mishandelingen. Dat steeg van 8 in de eerste helft van 2019 naar 14 in de eerste helft van 2020.

In Alblasserdam is het aantal diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen weer afgenomen (-20), na een eerdere stijging tussen 2018 en 2019. Bij diefstal van brom- snor- en andere fietsen (-18) en vernieling cq zaakbeschadiging is een zelfde ontwikkeling zichtbaar (-12).

Papendrecht
Ook in Papendrecht is het totaal aantal misdrijven ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2019 (+2 procent). Tussen 2018 en 2019 was er nog sprake van lichte toename. Het aantal woninginbraken is substantieel afgenomen ten opzichte van de eerste helft van 2019.

In Papendrecht is het aantal misdrijven vernieling c.q. zaakbeschadiging afgenomen (-39 procent) en zit hiermee weer op het niveau van 2018. Daarnaast is er ook een afname in winkeldiefstal (-61 procent).

De meldingen van overlast door jeugd zijn in het eerste half jaar van 2020 met 192 een stuk hoger dan in de eerste helft van 2019. Toen waren er 111 meldingen.

Burgernet
Voor wat betreft het aantal mensen dat aangesloten is op Burgernet, zitten zowel Papendrecht, Alblasserdam als Molenlanden boven het streefpercentage van 10. In de gemeente Alblasserdam waren op 1 juli 2020 in totaal 2791 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een ontwikkeling van 6 procent ten opzichte van 1 juli 2019. Het deelnamepercentage in Alblasserdam staat op 14 procent.

In de gemeente Molenlanden waren op 1 juli 2020 in totaal 4390 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, dat is een percentage van 10,1 procent. In de gemeente Papendrecht waren op 1 juli 2020 in totaal 5066 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet. Dat is 15,7 procent van de bevolking.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5