Logo hetkontakt.nl/klaroen
<p>Foto: Bert Bons</p>

Foto: Bert Bons

(Foto: Bert Bons)

Proef met fijnstofzuiger bij Noordtunnel wordt niet voortgezet

  •   keer gelezen

Proef met fijnstofzuiger bij Noordtunnel wordt niet voortgezet


ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben besloten om de proef met de fijnstofzuiger bij de Noordtunnel niet voort te zetten.

Een fijnstofzuiger bij een tunnel heeft een merkbaar positief effect op de luchtkwaliteit in de directe omgeving van de tunnel. Dat blijkt uit de proef met een innovatieve fijnstofzuiger bij de Noordtunnel in Alblasserdam. Rond de dichtstbijzijnde woningen op 100 meter van de tunnel is het effect echter grotendeels verdwenen. Daarom wordt niet verder geïnvesteerd in luchtreiniging in de Noordtunnel.

Techniek werkt prima
De proef en een daarmee samenhangend onderzoek zijn uitgevoerd op initiatief van de gemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Gebleken is dat de techniek die is ontwikkeld door ENS Clean Air Solutions prima werkt. De verontreinigde lucht uit de tunnel is dankzij de stofzuiger 70 tot 90 procent schoner. Nader onderzoek moest uitwijzen of opschaling van de reinigingsinstallatie ook leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Alblasserdam. Dat zou een positief effect kunnen hebben op de gezondheid van de inwoners. Omdat de schone lucht zich al snel weer mengt met minder schone lucht buiten de tunnel blijkt het effect bij de dichtstbijzijnde woningen in Alblasserdam verwaarloosbaar.

Experimenteren
De proef met de fijnstofzuiger is de inzet van een gelegenheidssamenwerking tussen gemeente Alblasserdam, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Bij deze proef vinden zij elkaar in het gezamenlijk belang van schone lucht. Daarom zoeken zij naar innovatieve oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving. “Slechte luchtkwaliteit is een probleem waarmee we allemaal te maken hebben. Er is nog niet genoeg kennis om dit probleem op te lossen”, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie. “Daarom hebben we hier samen de handschoen opgepakt. Door te experimenteren ontdekken we wat werkt en wat niet. Zo komen we allemaal vooruit.”

Wereldwijd wordt maar heel weinig onderzoek gedaan naar fijnstof in tunnels en mogelijke oplossingen daarvoor. Dat maakt de proef bij de Noordtunnel waardevol. De resultaten komen wellicht van pas bij vlakbij woningen gelegen tunnels in binnensteden.

Effect op gezondheid
Bij het bepalen van de effecten op gezondheid wordt gekeken naar de langdurig gemiddelde luchtkwaliteit. Voortdurende belasting van de longen met licht verontreinigde lucht leidt op termijn tot veel meer gezondheidsschade en eerder overlijden dan kortere pieken van hoge verontreiniging.

Uit de doorrekening van de resultaten blijkt dat fijnstofreiniging bij de Noordtunnel geen effect heeft op de langdurig gemiddelde luchtkwaliteit. Wel zijn er positieve effecten te zien op kortdurende verhoogde concentraties aan fijnstof. Het verlagen van deze pieken met luchtverontreiniging kan leiden tot minder acute klachten en ziekenhuisopnames.

De moeite waard
“Jammer dat het voor Alblasserdam niet het gewenste effect heeft, maar het was de moeite van het onderzoeken waard”, zegt Arjan Kraijo, verantwoordelijk wethouder van Alblasserdam. “We weten nu beter wat we van een fijnstofzuiger kunnen verwachten en hopen dat deze techniek op andere locaties van pas kan komen.”

Belangrijk thema
Voor de gemeente Alblasserdam is het verbeteren van de luchtkwaliteit een belangrijk thema. Gesteund door de provincie Zuid-Holland is het gemeentelijk actieprogramma luchtkwaliteit ‘Samen sterk voor schone lucht’ gelanceerd. In januari tekende Alblasserdam samen met negen provincies en 35 gemeenten het landelijke Schone Lucht Akkoord met minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier