Foto: ingimage

Gemeenten wijzen provincie op gezondheidsrisico’s varend ontgassen

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN/ALBLASSERDAM/KRIMPENERWAARD • De gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en Krimpenerwaard hebben een brief naar de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid gestuurd waarin ze hun zorgen uiten over de gezondheidsrisico’s als gevolg van het ontgassen van binnenvaartschepen op de Lek.


De brief is mede tot stand gekomen dankzij een inbreng van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De brief is niet alleen gestuurd om de zorgen te delen over de risico’s voor de volksgezondheid, maar ook om aan te dringen op onderzoek en handhaving op dit punt.

Het initiatief voor deze brief werd genomen door de gemeente Molenlanden. “Om ons verzoek aan die instanties extra kracht bij te zetten, hebben wij enkele gemeenten benaderd waar diezelfde problematiek speelt en gevraagd de brieven ook te versturen. Het resultaat daarvan is een gezamenlijke brief namens drie gemeenten (Alblasserdam, Krimpenerwaard en Molenlanden) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, en één aan de provincie”, schrijft het gemeentebestuur van Molenlanden aan de gemeenteraad.

Varend ontgassen door binnenvaartschepen is voor veel inwoners van de dorpen aan de Lek een bekend gegeven en zorgt voor overlast en onzekerheid over de gevolgen voor de gezondheid. "Veel inwoners van de Lekdorpen ervaren overlast", stelde Pieter van Bruggen van de ChristenUnie in Molenlanden eind april. Hij stelde het onderwerp aan de orde. "Het zorgt voor stankoverlast, nog los van de andere (onzichtbare) negatieve effecten voor de gezondheid."

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5