Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto

'Voorrang voor Molenlanders' op woningmarkt

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond de motie 'Betaalbaar wonen' aangenomen. De motie beoogt het woningaanbod aan te laten sluiten op de vraag en (jonge) Molenlanders maximaal de kans te geven om een woning te kopen.


"Zoveel mogelijk voorrang voor inwoners van Molenlanden", vatte indiener Ad van Rees de strekking van de motie samen. Bij de toewijzing van huurwoningen, maar ook bij bouwprojecten. Waarbij er vooral gebouwd zou moeten worden voor jongeren, starters en senioren.

De gemeenteraad bespreekt komend najaar de Woonvisie, maar hield hierop vooruitlopend in meerderheid vast aan de motie. Alleen de SGP-fractie en één DoeMee'er steunden de motie niet.

Bibliotheken
De raad van Molenlanden wil na het zomerreces met het college ook spreken over het bibliotheekbeleid. Een door DoeMee ingediende motie hierover kreeg raadsbrede steun. De gemeenteraad stelt niet betrokken te zijn geweest bij de visievorming op het bibliotheekwerk in Molenlanden. 'We willen onze kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol kunnen vervullen, om zo te komen tot een evenwichtige verdeling over de dorpen en de stad in Molenlanden'.

Verantwoordelijk wethouder Johan Quik zegde in zijn beantwoording al toe hieraan tegemoet te willen komen.

Digitaal meldpunt verkeer
Molenlanden krijgt een digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Een VVD-motie die hiertoe opriep kreeg eveneens raadsbrede steun. Binnenkomende meldingen zullen mogelijk worden verwerkt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Inwoners zal worden gevraagd op elke wijze zij bereid zijn te helpen bij het komen tot een oplossing als de gemeente het knelpunt gaat aanpakken.

Wethouder Johan Quik stelde voor het Informatiecentrum op de website van de gemeente Molenlanden hiervoor te benutten. "Dat scheelt geld en tijd, dan is het meldpunt snel beschikbaar."

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5