Foto: Aangeleverd

Video van onthulling Vertel Stoep in Molenaarsgraaf online

  •   keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh plaatst op donderdag 2 juli een video van de onthulling van een gedicht online, dat onlangs heeft plaatsgevonden aan de Graafdijk West 10 in Molenaarsgraaf.


De Lionsclub plaatst sinds 2002 gedichten in en over het landschap van de Alblasserwaard onder de projectnaam ‘Dichter bij de Polder’. Met hulp van subsidieverstrekkers en sponsoren kan men inmiddels genieten van zestien gedichten van prominente Nederlandse dichters. Vanuit het motto van de Lions ‘We Serve’ stimuleert deze Lionsclub projecten, waarbij historie, natuur en cultuur in onze prachtige streek extra aandacht krijgen.

Op boeiende locaties in de streek worden landelijk bekende dichters uitgenodigd om, geïnspireerd door een bezoek, een poëtische visie op zo’n plek te schrijven. Deze gedichten worden, zorgvuldig in brons gegoten, aan het landschap toevertrouwd. De argeloze wandelaar of fietser wordt bij de ontmoeting met deze gedichten meegenomen met de gedachten en denkbeelden van de dichter. Bovendien zijn deze gedichten ook met elkaar verbonden door routenetwerken, waardoor verschillende wandel- en fietsroutes samengesteld kunnen worden.

De plaatsing van het gedicht Vertel Stoep van Jos van Hest is in samenwerking met Groen Verbindt, Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Historische Vereniging Binnenwaard gerealiseerd. Het is te vinden tegenover de historische boerderij aan de Graafdijk West nummer 10 in Molenaarsgraaf. Groen Verbindt is een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland, waarmee de provincie doelen uit de Beleidsvisie Groen wil bereiken. Het project ‘Dichter bij de Polder’ is een mooi voorbeeld waarbij de doelstelling, bevordering van groenbeleving en het vergroten van recreatie mogelijkheden in dit gebied, gerealiseerd wordt.

De bronzen plaquette zou op 21 maart onthuld zijn, maar dat werd vanwege het toen net uitgebroken corona afgeblazen. De video die op donderdag 2 juli online komt op Youtube (te vinden via de zoekterm Lionsclub Alblasserwaard Souburgh), is een weergave van de onthulling van de plaquette.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5