Logo hetkontakt.nl/klaroen
• De pastorie aan het Cortgene valt ook onder het beschermd dorpsgezicht.
• De pastorie aan het Cortgene valt ook onder het beschermd dorpsgezicht. (Foto: Gemeente Alblasserdam)

Beschermd dorpsgezicht werpt vruchten af in Alblasserdam

  •   94 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het in 2013 ingevoerde beschermd dorpsgezicht helpt het karakter van Alblasserdam te behouden en is tegelijk een goede basis voor nieuwe (bouw)ontwikkelingen. Dat blijkt uit een evaluatie die is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). Daarmee is het doel van het beschermd dorpsgezicht behaald.

Om tot deze conclusie te komen hield het OCD een enquête onder bewoners binnen het beschermd dorpsgezicht en sprak met betrokken partijen zoals Stichting De Groen Long, de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en ontwikkelaars.

Eén van de aanbevelingen is nog wel het vergroten van de bekendheid van het beschermd dorpsgezicht. Wij bekijken hiervoor momenteel de mogelijkheden. “Het is jammer dat nog te weinig mensen bekend zijn met het beschermd dorpsgezicht. Ons dorp heeft zulke waardevolle plekken en biedt zoveel op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed, dat moeten we doorgeven aan volgende generaties”, zegt wethouder Dorien Zandvliet.

Het gebied
Het beschermd dorpsgezicht bestaat grofweg uit de dijklinten langs de Noord en de Alblas en delen van het direct aansluitende gebied. Het gaat dan om het landschap, bijvoorbeeld oeverwallen en dijken, om bebouwing en om plekken waar landschap en bebouwing elkaar versterken.

Sommige delen hebben een zeer hoge waarde zoals het gebied rond de Dam en de Haven, rond het Lammetjeswiel, rond het Rijzenwiel-Scheepsbouwplein en de polder Souburgh. Hier vallen de waarden van bebouwing, landschap, zichtlijnen en/of het industrieel verleden samen. Andere delen in het gebied zijn minder hoog gewaardeerd, maar horen onlosmakelijk bij het geheel.

Beeldbepalende panden
In het beschermd dorpsgezicht bevinden zich naast rijks- en gemeentelijke monumenten ongeveer 334 beeldbepalende panden. Deze panden en hun karakteristieke kenmerken zijn beschreven en gedocumenteerd. Bij het vaststellen van het beschermd dorpsgezicht zijn deze waardevolle panden als beeldbepalende zaak aangewezen. De bescherming gaat niet zo ver als bij monumenten, maar het is de bedoeling dat het beeldbepalende uiterlijk behouden blijft.

Beschermen
De Erfgoedcommissie ziet erop toe dat in de praktijk rekening wordt gehouden met het beschermd dorpsgezicht. De commissie kijkt mee met alle plannen die niet passen in het beschermd dorpsgezicht. Huiseigenaren en projectontwikkelaars gaven in de evaluatie aan dat het overleg met de cultuurhistorische specialisten van de Erfgoedcommissie vaak een inspiratiebron is en hun plannen ten goede komt.

Bovendien buigt de Erfgoedcommissie zich over iedere sloopaanvraag in het beschermd gebied om invloed te kunnen hebben op wat er voor terug komt. Een advies kan bijvoorbeeld zijn dat de afmetingen van een nieuw te bouwen pand vergelijkbaar zijn met het pand dat gesloopt wordt. Uiteindelijk weegt het college alle belangen, waarvan het cultuurhistorische belang er één is.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }