Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Bert Bons

Maatschappelijke organisaties verhuizen naar bibliotheek Wilgenplein

  •   145 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Caryn, Jeugdteams, Vivenz en de SWA zullen op termijn gaan verhuizen naar het pand waar nu nog de bibliotheek van Alblasserdam gevestigd is.

Het pand aan het Wilgenplein komt later dit jaar leeg te staan, wanneer de bibliotheek verhuist naar het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.

De maatschappelijke organisaties die straks zullen gaan verhuizen naar de bibliotheek, zouden aanvankelijk ondergebracht worden in Dok12, maar door die plannen zette het college van Alblasserdam in december vorig jaar een dikke streep.

Uit diverse berekeningen bleek een structureel tekort van minimaal 85.000 euro per jaar op de begroting van Dok12, dat gebouwd zou moeten worden naast Dok11 aan de Parallelweg in Alblasserdam.

Streep door de rekening
Dit betekende een streep door de rekening van niet alleen de gemeentelijke plannen, maar ook door de uitbreidingswensen van Dok11. Er is daarom gezocht naar oplossingen die zoveel mogelijk recht doen aan de wensen en belangen van de betrokken partijen én ook aan wat nodig is voor het dorp.

Thijs Donkervoort, woordvoerder van Dok11: "Er is een nijpend tekort aan praktijkruimte voor de volledige eerste lijn zorg. Dit speelt met name bij huisartsen die nu al wachtlijsten moeten hanteren. Deze voorgenomen uitbreiding had tegemoet kunnen komen aan de noodzakelijke uitbreiding van het aanbod van zorg."

Ondertussen is duidelijk geworden dat de bibliotheek aan het Wilgenplein medio 2020 verhuist naar het gerenoveerde gemeentehuis. De eigenaar van het gebouw, stichting Huisvesting Openbare Bibliotheek Alblasserdam, kortweg OBA, heeft het voornemen om het gebouw over te dragen aan de gemeente.

Bijdragen aan samenleving
Wim Stout, de voorzitter van het bestuur van OBA: "Het OBA bestuur wil op deze manier mee werken aan een op lossing als de gemeente zorg draagt voor huisvesting van de bibliotheek AanZet in het gerenoveerde gemeentehuis voor een langere periode . Als het gebouw aan het Wilgenplein dan ook nog eens een maatschappelijke functie kan behouden doordat het sociale één loket toegang er in gevestigd kan worden, dan behoudt het gebouw zijn maatschappelijke functie en blijft daarmee bijdragen aan de Alblasserdamse samenleving."

De partijen die het één loket toegang gaan vormen zijn in ieder geval Caryn, Jeugdteams, Vivenz en SWA. Naar verwachting wordt dit verder uitgebreid.

Belangrijke stap voorwaarts
Ook wethouder Dorien Zandvliet is tevreden over deze ontwikkeling: "De grote zorgen over de bedreiging van de volksgezondheid door het coronavirus werpen een schaduw over deze, voor ons dorp, zo belangrijke stap voorwaarts. Voor de partijen van Dok11 ontstaat nu de mogelijkheid om de gewenste uitbreiding naast Dok11 te gaan realiseren."

"Wij als college hebben toegezegd voornemens te zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van de grond, waardoor de nodige uitbreiding van praktijkruimten mogelijk wordt en ook de vorming van de één lokettoegang. Weliswaar meer op afstand van Dok11, maar wel op een prachtige centrale plaats in het dorp, waarmee de functies in het centrum worden versterkt. Voor wat betreft de samenwerking met Dok11 hoop ik dat de huidige technologie en de wil tot samenwerking voldoende zijn om die paar honderd meter hemelsbreed te overbruggen."

Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }