Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Peter Venema

Weer minder muskusratten gevangen in de regio

  •   keer gelezen

REGIO • Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Afgelopen jaar werden er in het hele land 3192 minder gevangen dan in 2018. Dat is een daling van 6 procent. Ook in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werden minder muskusratten gevangen.

Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen. Waar twee jaar geleden nog 53.511 muskusratten werden gevangen, zijn dat er in 2019 nog maar 50.319. Het aantal gevangen muskusratten laat al jaren een dalende lijn zien omdat er steeds minder zijn. Dit is een gevolg van grote inspanningen en een actieve vangststrategie van de waterschappen.

Ook bij Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat werkt in vier waterschappen langs de grote rivieren tussen grens en zee, zet de daling door. In dit gebied werden vorig jaar 9.711 muskusratten gevangen, tegenover 10.317 in 2018. De organisatie zet vooral in op gebieden waar de meeste muskusratten zitten. Dat was afgelopen jaar in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Een duidelijke daling liet zich zien in de werkgebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rijn en IJssel.

Gevaarlijk
Muskusratten zijn knaagdieren van zo'n anderhalve kilo. Van oudsher horen ze niet in Nederland thuis. Het dier heeft hier geen natuurlijke vijanden. Muskusratten, maar ook beverratten, zijn schadelijk voor de dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Zonder hun inzet zou de populatie snel toenemen.

Slimme vallen en DNA
Dit jaar gaan de waterschappen nieuwe (vang-)technieken uittesten. Zo worden met slimme vallen, die uit­gerust zijn met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten gevangen. Dit voorkomt bijvangst van an­dere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) kunnen DNA-sporen van de dieren worden ge­vonden in watermonsters. Daarmee wordt bepaald of er muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.

Beverratten
Het aantal beverratten nam landelijk in 2019 af met 14%. Er werden werden er 1197 gevangen. Muskusrattenbeheer Rivierenland ving 294 beverratten, vrijwel stabiel met een jaar eerder. Bij beverratten is het de waterschappen in Nederland al gelukt om ze terug te dringen tot de landsgrenzen. Ruim 95% van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland, waar de beverrat nu vooral vandaan komt. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, waardoor er ook steeds meer naar ons toe komen. Door de knaagdieren direct langs de grens te vangen voorkomen onze waterschappen dat ze zich over heel Nederland verspreiden.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }