Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: ingimage

Overlast honden, aso-parkeerders en zwerfafval speerpunten nieuw handhavingsbeleid Alblasserdam

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Hondenoverlast, fout parkeerders, overnachtende buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, zwerfafval, overlastgevende jeugd en asociaal verkeersgedrag van fietsers en scooters; het zijn pijnpunten die het Alblasserdamse gemeentebestuur de komende jaren aan wil pakken. BOA'S gaan hiermee aan de slag.

Dat valt te lezen in het 'Handhavingsbeleid gemeente Alblasserdam 2020-2023'. Hierin presenteert het college een plan om de verschillende vormen van overlast terug te dringen. De genoemde onderwerpen zijn naar voren gekomen uit een eerdere analyse.

Hondenpoep
De overlast van honden gaat over het niet opruimen van hondenpoep en het loslopen van de viervoeters op plaatsen waar dit niet mag. 'Daarnaast wordt ook aangegeven dat regels hieromtrent niet altijd duidelijk zijn', staat in de beleidsnotitie. 'De huidige regels worden daarom verbeterd en zullen daarna gecommuniceerd worden.'

Parkeren
Parkeren op de stoep, langs een gele streep of op invalideparkeerplaatsen; het gebeurt wat betreft het Alblasserdamse college nog veel te veel. 'Aanhangers staan daarnaast vaak langer dan drie dagen op dezelfde plek. Er wordt gewerkt aan een wegsleepregeling, waardoor het makkelijker is om hiertegen op te treden.'

Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die 's nachts hun voertuig parkeren op bedrijventerreinen om daar te overnachten; bij de gemeente komen daar regelmatig meldingen over binnen. 'De overlast bestaat behalve uit het parkeren ook uit vervuiling van de openbare weg. In Alblasserdam zijn geen openbare plaatsen voor vrachtwagens met sanitaire voorzieningen waarnaar verwezen kan worden.'

Overlastgevende jeugd
Zodra het weer beter wordt, komen er meer meldingen van overlastgevende jeugd. 'De overlast bestaat dan uit het zich ophouden op plaatsen die hierdoor gemeden worden door inwoners (zoals rondom de Blokweer, het Makado Center en het Scheldeplein), maar ook het achterlten van zwerfvuil. (...) Jeugd laat zich over het algemeen goed aanspreken, maar soms is het uitdelen van boetes - eventueel in samenwerking met de wijkagenten - nodig om het gedrag te veranderen.'

Je afval ergens achterlaten waar dat niet toegestaan is; de pakkans is zo klein dat dat vaak gebeurt. 'Er blijven zakken neergelegd worden en kliko's geplaatst worden op de openbare weg in plaats van eigen terrein.'

Asociaal verkeersgedrag
Last but not least: asociaal verkeersgedrag van fietsers en scooters. Rijden door een voetgangersgebied met de fiets of scooter wordt als ernstig overlastgevend ervaren. 'De kans dat dit gedrag plaatsvindt, is erg groot. Dit gedrag heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van veiligheid van voetgangers en het gedrag wekt vaak irritatie op.'

BOA's
Om al deze punten (extra) aan te pakken, wil het gemeentebestuur BOA'S inzetten. Daarvoor is al bijna 190.000 euro beschikbaar. Per week zijn er zo 63 uren aan BOA-capaciteit beschikbaar. Met wel de kanttekening dat gemiddeld genomen acht uur controleren drie à vier uur aan administratief werk oplevert.

De meeste aandacht zal uitgaan naar het illegaal gebruik van de openbare ruimte (parkeren); de overlast van honden komt op de tweede plaats. 'Gemiddeld genomen is er bijna negen uur per week beschikbaar voor de aanpak van honden(poep). Controles worden alleen als koppel uitgevoerd, waardoor er dus feitelijk 4,5 uur voor een controle op dit thema gemiddeld per week beschikbaar is.' 

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }