Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Cees van der Wal

Oefening dijken en hoogwater in de Alblasserwaard

  •   keer gelezen

REGIO • Op zaterdag 25 januari oefenen vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van bedreigend hoogwater op de rivier en storm vanaf zee. Dijkwachten zullen die ochtend de dijken langs Lek, Noord en Beneden-Merwede nauwkeurig nalopen.

De oefening vindt plaats op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, en op de dijken tussen Kinderdijk en het veer in Boven-Hardinxveld. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Gemeenten en hulpdiensten zijn op de hoogte van de oefening.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten 'zogenaamd' zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de dijkpost in Groot-Ammers, die waar nodig maatregelen treft.

Crisisbeheersing
Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening testen we of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Duizend kilometer
Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

1995 als ijkpunt
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen en tegelijk de best beveiligde delta ter wereld. In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. De dreiging was zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Sindsdien is er veel veranderd. Ons werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat stelt nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Waterschap Rivierenland staat stil bij 1995 via #hohohoogwater. Voor meer informatie: www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }