Logo hetkontakt.nl/klaroen

Politiek Papendrecht stoeit met wens voor onafhankelijke berichtgeving

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • De Papendrechtse politiek wil graag de onafhankelijke journalistiek in het dorp bevorderen, maar kan het niet eens worden over de manier waarop dat moet gebeuren.


Dat bleek afgelopen maandag tijdens de commissievergadering Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ), waar het onderwerp 'Mediafonds' besproken werd.

Onvrede
Er heerst onvrede bij de politieke fracties in Papendrecht waarop gemeentenieuws verslagen wordt in de lokale pers. Het gaat dan met name om verslagen van vergaderingen en het beschrijven van onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners van Papendrecht. Die berichtgeving wordt te weinig gedaan en is onvoldoende onafhankelijk, vinden de Papendrechtse raadsleden.

Op initiatief van de volledige gemeenteraad minus PAB werd in juli dit jaar het plan opgevat om met de plaatselijke journalisten om tafel te gaan zitten om het het gesprek aan te gaan over de berichtgeving en hoe die verbeterd kan worden.

Inmiddels heeft dat gesprek plaatsgevonden. Een van de belangrijkste conclusies was dat journalisten uit de regio niets voelden voor een Mediafonds ('een pot met geld') waarmee onafhankelijke verhalen geschreven kunnen worden. Gevreesd werd dat deze manier van werken de onafhankelijkheid van de verhalen niet zou kunnen borgen.

Suggesties
Als suggestie werd meegegeven om de lokale pers te steunen in algemene zin, bijvoorbeeld met advertenties, zodat er meer geld beschikbaar zou kunnen komen voor journalistieke verslaggeving. Ook werd geopperd om de contacten tussen overheid en pers voortdurend aandacht te blijven geven. 

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: "De uitkomsten van het overleg met de journalisten heeft geen antwoord gegeven op het besluit dat we in juli genomen hebben."

De fracties gingen maandagavond tijdens de ABZ-vergadering vervolgens los op de vraag hoe volgens hen de berichtgeving verbeterd zou kunnen worden. Ruud Lammers (OP) wilde dat de manier van werken van het Leids Mediafonds gepromoot zou worden.

Of de berichtgeving vanuit de raad van Alblasserdam, die geregeld in de Klaroen terug te lezen is, zou als voorbeeld genomen kunnen worden. Raadsleden kunnen dan zelf teksten schrijven over onderwerpen die zij belangrijk vinden. "Maar dat is geen onafhankelijke journalistiek", reageerde onder meer Marco de Haas (VVD). Andere partijen voelden er niets voor om zelf stukjes te gaan schrijven die dan als advertentie in de lokale media terecht komen.

Warrige discussie
Er ontspon zich een warrige discussie waarbij de raadsleden elkaar geregeld niet goed begrepen en zich niet goed begrepen voelden. Jaco van Erk (ChristenUnie) concludeerde: "Dit onderwerp is nu nog niet rijp voor een besluit.  Er is finetuning nodig. Mogelijk kan dit gebeuren in samenspraak met de journalistiek om te komen tot nieuwe initiatieven. Er is huiswerk te doen."

Arjan Kosten (SGP) was nog iets rigoureuzer: "Dat communiceren niet eenvoudig is, blijkt maar weer in deze discussie. We hebben het probleem niet helder. Dus is het lastig om een beslissing te nemen. Er ligt geen goede oplossing en ook de zijsporen die aangedragen worden, zijn geen oplossing. We moeten niets doen dus."

Blijven nadenken
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke beaamde dat het trekken van een conclusie lastig is. "Het is wel goed om te blijven nadenken over hoe we onafhankelijke journalistiek kunnen stimuleren."

ABZ-voorzitter Jaap Hoogeveen suggereerde dat alle fracties ieder voor zich nog maar eens goed moeten nadenken over wat ze van deze hele discussie vinden. "In een fractievoorzittersoverleg kunnen we dan vervolgens besluiten welk proces gevolgd moet worden."

Met deze woorden werd de (discussie over) onafhankelijke journalistiek afgesloten.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier