Foto: nl.123rf.com

Herinrichting Raadhuisplein start in april 2020

  •   74 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het gemeentebestuur van Alblasserdam stelt aan de gemeenteraad voor om in de vergadering van 26 november een besluit te nemen voor de start van de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein.

Hiermee is naar verwachting een bedrag van 1.889.000 euro gemoeid. Dit is 100.000 euro minder dan begroot.

In hetzelfde voorstel vraagt het college aan de raad te besluiten om de bereikbaarheid van Cortgene op het dijkniveau te verbeteren en hiervoor een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen. De voorgestelde aanpak is om Nedersassen via een zig-zagpad opnieuw in te richten en daarnaast de Wijkhopper vanaf februari 2020 in te zetten.

Vanuit de gereserveerde bedragen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en de bereikbaarheid is een bedrag van 218.000 euro over waarvan het college voorstelt dit toe te voegen aan reservering voor onvoorziene kosten van het gemeentehuis.

Centrumontwikkeling
Het Raadhuisplein maakt onderdeel uit van de centrumontwikkeling waar ook de restauratie van het gemeentehuis en het Havengebied onderdeel van uitmaken. Het Raadhuisplein is de ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp, waar iedereen zich thuis voelt, want het is met de inbreng en ideeën van en door de inw oners ingericht. Het is ook een plek die ruimte biedt voor kleine evenementen.

Aanpak
Het aanpakken van de buitenruimte inclusief de verbetering van de bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving wil de gemeente waar mogelijk gedeeltelijk tegelijk laten plaatsvinden met de uitvoering van het Huis van de Samenleving. Dit om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verzoek bewoners
Het verbeteren van het dijkniveau/Cortgene vloeit voort uit de raadsvergadering van 27 november 2018. Daar overhandigden de ouderenbonden een petitie om de bibliotheek niet te verplaatsen. Ook kwam een aantal bewonersbrieven bij de gemeente binnen over de bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving voor ouderen en mindervaliden. Dat leidde tot een opdracht om samen met belanghebbenden een oplossing te zoeken, die uiteindelijk uitmondde in de voorgestelde aanpak voor de herinrichting Nedersassen via een zig-zagpad om de bereikbaarheid van Cortgene/Raadhuisplein te kunnen waarborgen.

Planning
De uitvoering van de werkzaamheden aan het Raadhuisplein staan gepland vanaf april 2020 tot en met oktober 2020. Het parkeren op het Raadhuisplein komt vanaf april 2020 te vervallen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }