Logo hetkontakt.nl/klaroen

College: Ondernemersfonds Alblasserdam voortzetten voor onbepaalde tijd

  •   23 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het Ondernemersfonds Alblasserdam is zo'n succes dat het college het voor onbepaalde tijd voort wil zetten. Daarmee krijgt, als de gemeenteraad ermee instemt, het in 2015 gestarte project een vervolg.

Op verzoek van het bedrijfsleven besloot de gemeente Alblasserdam in december 2015 tot de invoering van een gemeentebreed ondernemersfonds. Het fonds werd gevuld met een verhoging van de onroerendezaakbelasting. 'Een belangrijke aanleiding destijds was de behoefte aan camerabewaking op de bedrijventerreinen', stelt het college. Dit kwam niet van de grond door het ontbreken van een collectief. 'Inmiddels is er dankzij het fonds camerabeveiliging op twee bedrijventerreinen en de derde komt medio december.'

Het ging in 2015 om een pilot project van vier jaar. Destijds was afgesproken dat op basis van een evaluatie gekeken zou worden  hoe verder. Daarvoor werd het bureau Blaauwberg ingeschakeld. 'Het Ondernemersfonds Alblasserdam heeft zich in korte tijd weten te ontwikkelen tot een vaste en gewaardeerde partner in ondernemend Alblasserdam', zo concludeert het bureau. 'De meeste gebruikers hebben zich uitgesproken voor de voortzetting van het fonds.'

Opvolging
Volgens burgemeester en wethouders hebben de ingezette activiteiten en voorzieningen opvolging nodig. 'Bij het stopzetten zouden bijvoorbeeld de collectieve beveiliging en camerabewaking komen te vervallen vanuit de fonds, waarmee de eerdere investeringen teniet worden gedaan. (..) Ten opzichte van 2015 zijn de ondernemers in Alblasserdam beter georganiseerd, wordt er meer collectief geïnvesteerd en zijn nieuwe samenwerkingsvormen tot stand gekomen.'

Van het totale budget van ongeveer 500.000 euro is 375.000 euro toegekend en voorzien. 'Dat is 75 procent en een vrij hoog percentage ten opzichte van andere fondsen. (..) Het fonds is een werkbare oplossing gebleken voor de 'freerider problematiek'; de situatie waarbij een groep ondernemers niet meebetaalt aan collectieve acties en voorzieningen, maar wel meeprofiteert van de gezamenlijke activiteiten.'

Professioneel fondsmanagement
Wel noemt het college meerdere aandachtspunten voor het Ondernemersfond Alblasserdam. Zo roept het gemeentebestuur het bestuur van het fonds op om meer kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zou professioneel fondsmanagement en structurele aandacht voor PR en communicatie wat betreft het college een meerwaarde zijn. Nu wordt het fonds gerund door vrijwilligers. 'Maar de spankracht van vrijwilligerswerk kent ook zijn grenzen. Van een betaalde kracht mag en kun je simpelweg meer verwachten. )..) De inzet van een freelancer voor de communicatie, PR en het bijhouden van de website draagt bij aan de bekendheid en de draagvlak van het fonds.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }