Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Het college van Alblasserdam, met v.l.n.r. Peter Verheij, burgemeester Jaap Paans, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo.
• Het college van Alblasserdam, met v.l.n.r. Peter Verheij, burgemeester Jaap Paans, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo. (Foto: Bert Bons)

Alblasserdam zet eigen spaarpot in om alle plannen in 2020 te realiseren

  •   175 keer gelezen

ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam zet de eigen spaarpot in om de komende jaren een vangnet te blijven bieden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Door 1,8 miljoen euro uit de algemene reserve te halen kan de gemeente tevens blijven investeren in het dorp. Daarnaast moeten de woonlasten voor inwoners de komende jaren beperkt stijgen met 1,55 procent om een financieel gezond huishoudboekje van de gemeente te waarborgen.

Dat blijkt uit de Begroting 2020 die het college op donderdag 17 oktober aan de raad heeft aangeboden.

"Bij de presentatie van de Perspectiefnota bleek enkele maanden terug nog dat we de komende jaren ongeveer 2 miljoen euro per jaar tekort zouden gaan komen", vertelt financieel wethouder Peter Verheij. "Gelukkig kunnen we nu toch een sluitende begroting presenteren."

Dat kan doordat de gemeente in de afgelopen jaren een behoorlijk spaarpotje heeft opgebouwd. Overschotten werden toen telkens in de algemene reserve gestopt en door dat geld nu te gebruiken zorgt de gemeente ervoor dat vrijwel alle plannen de komende jaren kunnen blijven doorgaan.

Ambities
Voor de ambities uit de samenlevingsagenda is jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar. Met dat bedrag gaat de gemeente het komende jaar onder meer proberen om aan de voorkant van het sociaal domein te komen. "De kosten voor het sociale domein stijgen erg hard. Daarom willen we de komende tijd inzetten op het normaliseren van de eigen opvoeding", vertelt wethouder Dorien Zandvliet, die veel sociale onderwerpen in haar beheer heeft. De jeugdhulp moet meer in Alblasserdam zelf georganiseerd uit gevoerd worden.

Nedstaalterrein
Het komende jaar zullen nieuwe bedrijven die zich vestigen op het voormalige Nedstaalterrein en Nieuwland Parc. Dit zorgt voor werkgelegenheid en economische groei. "Wij faciliteren de ontwikkelingen op deze bedrijventerreinen", vertelt wethouder Peter Verheij. Hij verklaart dat hij destijds grote zorgen had toen Nedstaal failliet ging, maar dat zich nu nieuwe kansen aandienen voor meer werkgelegenheid en economische groei op het terrein langs rivier De Noord.

2020 wordt ook het jaar waarin de renovatie van het gemeentehuis en de herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving afgerond wordt. Daarnaast zal het Havengebied ontwikkeld worden, inclusief het transferium. Daarmee wordt het centrumgebied versterkt en de bereikbaarheid verbeterd.

Het komende jaar komt er ook 100.000 euro beschikbaar voor toezicht en handhaving en zal de nieuwbouw van basisschool De Twijn gerealiseerd worden.

Landelijk gemiddelde
Met de stijging van de OZB van 1,55 procent liggen de woonlasten in Alblasserdam in lijn met het landelijke gemiddelde. Het college blijft de komende jaren inzetten op de lobby naar het Rijk voor voldoende budgetten voor het sociaal domein. In regionaal verband zoeken wij samen met de Drechtstedengemeenten, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ oplossingen om de sterk stijgende kosten voor de taken werk, zorg en jeugd te stabiliseren en beheersbaar te krijgen en te houden.

De gemeenteraad van Alblasserdam buigt zich op dinsdag 12 november over de begroting.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }