Logo hetkontakt.nl/klaroen
• De twee woningen aan de Pijlstoep.
• De twee woningen aan de Pijlstoep.

Kritische vragen bij verkoop twee woningen Pijlstoep in Alblasserdam

  •   500 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Wethouder Peter Verheij kreeg afgelopen week kritische vragen over de manier waarop de verkoop van de twee gemeentelijke woningen aan de Pijlstoep 19-21 verloopt.

De kritiek kwam in eerste instantie van een inspreker, Arjan van Gemerden. De inwoner van Alblasserdam klopte aan bij de gemeente met een initiatief om de woningen te kopen, ze te slopen en er nieuwbouw te realiseren. Van Gemerden gaf aan zeer ontevreden te zijn over de manier waarop hij door wethouder Peter Verheij was behandeld.

"Eerst had ik contact met wethouder Arjan Kraijo, maar na lang doorsudderen werd het overgedragen aan wethouder Verheij. In het eerste gesprek met hem liet hij meteen weten geen boodschap te hebben aan mijn plan. Hij luisterde niet naar mijn argumenten. Voor hem telt alleen de verkoop. De manier waarop er met mij is omgegaan vind ik een bijzonder kwalijke zaak."

Waarheid
Hij kreeg bijval van Marko Stout (D66): "Er zit veel waarheid in het betoog van de heer Van Gemerden. Focus u niet louter op de verkoop van vastgoed. Ruimtelijke ontwikkelingen op deze plek worden zo tot in de verre toekomst onmogelijk." Ook had hij vragen bij de communicatie. "Is er verbinding gezocht met omwonenden en de initiatiefnemer van dit plan? U zegt steeds in contact te hebben gestaan met betrokkenen, maar uit betrouwbare bron weten we dat dat niet is gebeurd."

De gevoelens van onvrede waren er ook bij andere partijen. Arjan Dekker (VVD): "Dit schept een onbevredigend beeld. Het gevoel dat het proces goed is verlopen, krijg ik niet." Maarten Molendijk (ChristenUnie) vatte de situatie samen: "De vraag is: biedt het plan van de initiatiefnemer genoeg meerwaarde om een lagere opbrengst dan bij het gewoon verkopen van de woningen te rechtvaardigen?"

Verkocht
Die vraag is volgens wethouder Peter Verheij niet meer aan de orde. "De woningen zijn inmiddels verkocht, onder voorbehoud van financiering", stelde hij. Waarop Stout reageerde: "Van de makelaar begreep ik dat er afgelopen week nog geen gegadigden waren." Verheij: "De woningen zijn verkocht, daar moet u het mee doen."

Verheij wees als uitleg voor de gang van zaken naar de twee rollen van de gemeente. "Aan de ene kant zijn we de verkopende partij, aan de andere kant stellen we ruimtelijke randvoorwaarden aan de eigenaar van het vastgoed. Die positie heeft de heer Van Gemerden niet. We zijn het verkoopproces bewust ingegaan met het uitgangspunt van een gelijk speelveld. We wilden iemand niet van tevoren bevoordelen. Achteraf zeg ik: in zo'n proces kun je misschien beter niet het gesprek aangaan met mensen die plannen hebben. Je loopt dan een groot risico verkeerde verwachtingen te wekken."

Van Gemerden kon daar weinig mee: "Had dat van tevoren duidelijk gemaakt, dan had ik me de moeite bespaard. Als u het gesprek was aangegaan, hadden we financieel bij elkaar kunnen komen. Die kans heeft u laten liggen."

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }