Nationale Archeologiedag over oorlog en bevrijding

  •   48 keer gelezen

REGIO • AWN afdeling Lek- en Merwestreek organiseert samen met Stichting Bunkerbehoud Dordrecht de Nationale Archeologiedag in Dordrecht en Strijensas. 

Het evenement, met als thema conflictarcheologie, 75 jaar bevrijding en de Tweede Wereldoorlog,, vindt plaats op zaterdag 12 oktober en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

In Dordrecht worden activiteiten gehouden rondom de Regelbau 502 bunker te Willemsdorp. Dit is aan de Rijksstraatweg op de zuidpunt van het Eiland van Dordrecht. In Strijensas worden om en nabij de luchtwachttoren aan de Mariapolder activiteiten gehouden.

Tussen beide locaties zal een voetveer varen. Van dit veer kunnen bezoekers vrij gebruik maken. Opstapplaats is de jachthaven te Willemsdorp en aanlegplaats van het veer Lucretia te Strijensas.

Tussen Strijen (Dingenis Sanderseplein), het voetveer te Strijensas en de luchtwachttoren Mariapolder kunnen mensen gebruik maken van een pendelbus. Op beide locaties vinden activiteiten plaats en zijn informatiestands aanwezig.

In Dordrecht Willemsdorp zijn rondleidingen in de Regelbau 502 museumbunker van Stichting Bunkerbehoud Dordrecht. Deze Duitse bunker is heringericht naar de situatie 1940-1945. Er wordt verteld over de geschiedenis van de bunker en er worden historische documentaires vertoond.

Archeologen, beroeps en AWN-vrijwilligers, presenteren hun onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.

Archeoloog A. Bosman presenteert archeologisch onderzoek gerelateerd aan WO II te vliegveld Valkenburg. Verschillende organisaties die zich bezighouden met opsporen en berging van neergestorte oorlogsvliegtuigen in de Alblasserwaard, tonen vondsten en documentatie. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het verhaal van de vliegers en nabestaanden. Vaak zijn met nabestaanden blijvende contacten op basis van vriendschap en herdenken tot stand gekomen.

Aanwezig zullen onder andere zijn:

• Stichting Lancaster Popeye ( Papendrecht);  Werkgroep Hawker Typhoon (Alblasserdam);  Stichting B-17G memorial Mission Belle (Nieuw-Lekkerland); Havilland Mosquito ( Bleskensgraaf) en Halifax BB 375-EQ-T (Rivier de Lek, nabij Jaarsveld).

Verder zijn er kramen met informatiemateriaal, publicaties en voorwerpen uit de oorlog.gepresenteerd door:  

• AWN afd. Lek- en Merwestreek en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, die duikend onderzoek doet.
• Stichting Bunkerbehoud Dordrecht.
• Museum 1940 – '45 Dordrecht.

Vrijwilligers van de organisatie geven uitleg over onderzoek en de omgang met (oorlogs)erfgoed en bodemvondsten. Voor kinderen zijn er ook activiteiten. Kinderen kunnen onder andere aan een speurtocht meedoen en deelnemen aan een thematische creatieve verwerking.

In de V.I.S. kazemat/luchtwachttoren te Strijensas worden rondleidingen gegeven met uitleg over de bouw, doel en inrichting van de kazemat en luchtwachttoren.

In de nabijheid van de luchtwachttoren wordt uitleg gegeven over archeologisch bodemonderzoek en hoe dat meer inzicht kan geven in een conflict. Verschillende archeologische technieken zullen worden gedemonstreerd. Hierbij moet men denken aan booronderzoek, grondradar, weerstandsmeting, metaaldetectie en het gebruik van prik- of peilstokken.  De AWN wordt hierin ondersteund door een demonstratie van het bedrijf Euroradar/BeoBOM uit Hardinxveld-Giessendam.

Kinderen kunnen met behulp van een metaaldetector zoeken naar verstopte metalen bodemvondsten, replica's van munten, pijlpunten en andere spannende zaken. Hierbij leren zij ook de regels die gelden bij metaaldetectie en de omgang met bodemvondsten. De heer R. Blok zal vertellen over zijn onderzoek naar minionderzeeërs.

Een groep reenactors , acteurs in levende geschiedenis, in Nederlands militair uniform vertelt in relatie tot de V.I.S. kazemat over de gebeurtenissen rond de moerdijkbruggen en de Hoeksche Waard in de meidagen van 1940.

De oudheidkundige vereniging Het land van Strijen is aanwezig met informatieborden over de Hoeksche Waard in oorlogstijd. De AWN heeft een stand met informatie over de archeologie in de streek. In Strijen kan de archeologische collectie in het museum Het land van Strijen worden bezocht.

Voor meer informatie: www.bunkerbehouddordrecht.nl.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }