Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Baggerschepen voor anker in de haven van Boskalis in Papendrecht. Foto: Bert Bons
• Baggerschepen voor anker in de haven van Boskalis in Papendrecht. Foto: Bert Bons (Foto: Bert Bons)

Boskalis boekt netto halfjaarwinst van 1,3 miljoen euro

  •   86 keer gelezen

PAPENDRECHT • Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een nettowinst van 1,3 miljoen euro gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2019.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 8,6% toegenomen tot 1,27 miljard euro. In het eerste halfjaar van 2018 was dit nog 1,17 miljard euro.

Het resultaat is sterk negatief beïnvloed door operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore-projecten, vooral bij offshore wind cables. In de offshore-windmarkt zijn de condities ingrijpend gewijzigd onder invloed van het zero-subsidy regime en de toegenomen concurrentie. Dit heeft geresulteerd in een onverwacht snelle wijziging in de opstelling van klanten, hetgeen weerspiegeld wordt in de scherpe toename van het aantal disputen en moeizame claimonderhandelingen.

Claims
Op basis van een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn voorzieningen ter waarde van ruim 100 miljoen euro genomen voor een beperkt aantal contracten. Bij het vaststellen van deze voorzieningen is de volledige projectenportefeuille doorgelicht. Boskalis vertrouwt erop dat een substantieel deel van de uitstaande claims uiteindelijk zal worden gehonoreerd, maar heeft daar geen voorschot op genomen in de cijfers.

Bijzondere posten hebben het eerste halfjaar van zowel 2018 als 2019 beïnvloed. In 2018 betrof dit (impairment)lasten van 397 miljoen euro voor belasting en in 2019 een boekwinst van 42,2 miljoen euro, voortvloeiend uit de verkoop van de Kotug Smit Towage joint venture en de verkoop van een schip. Deze bijzondere posten worden verantwoord op het niveau van de groep.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet toegenomen, waarbij de sterkste groei buiten Europa is gerealiseerd. Grote projecten in uitvoering in Oman, Singapore, Canada en het Indisch subcontinent hebben hieraan bijgedragen. De resultaten waren nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Druk eerste halfjaar
Bij Offshore Energy nam de omzet van de contracting activiteiten toe met belangrijke bijdragen van de kabellegactiviteiten en seabed intervention projecten zoals Nord Stream 2. De ontwikkelingen bij services lagen in de lijn der verwachting. Bij de subsea en survey-activiteiten was er sprake van een relatief druk eerste halfjaar. Bij het divisieonderdeel zwaar zeetransport nam de omzet af als gevolg van het vorig jaar genomen besluit om te stoppen met activiteiten in het laagwaardige deel van de transportmarkt. De sterke teruggang van het divisieresultaat wordt volledig verklaard door de verliesvoorzieningen van ruim EUR 100 miljoen.

Salvage kende een zeer goed eerste halfjaar met spraakmakende en succesvolle bergingsoperaties. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures nam af, hetgeen volledig is toe te schrijven aan de (voorgenomen) verkoop van ons belang in Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage. De bijdrage van de resterende joint ventures was hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De netto-schuldpositie is in het eerste halfjaar toegenomen tot 419,8 miljoen euro, mede als gevolg van lopende investeringen, acquisities, het aandeleninkoop-programma en het effect van een all-cash dividend. Met de opbrengsten van de (voorgenomen) verkoop van ons belang in een tweetal havensleep-joint ventures (Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage) en de operationele vooruitzichten, zal de netto-schuldpositie in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeteren. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 50,9%.

De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is in het eerste halfjaar toegenomen tot 4,36 miljard euro. Vorig jaar rond deze tijd was dat nog 4,29 miljard euro.

Leidende positie
Peter Berdowski, CEO: "De afgelopen zes jaar hebben wij een sterke, leidende positie in de offshore kabellegmarkt in Noordwest-Europa opgebouwd. Deze activiteiten hebben in die periode goed bijgedragen aan het resultaat. In nauwe en constructieve samenwerking met klanten hebben wij vele projecten succesvol afgerond. Sinds kort worden wij echter geconfronteerd met een ingrijpend gewijzigde opstelling van veel van deze klanten. Onder druk van het wegvallen van subsidies op windparken zoekt men naarstig naar wegen tot kostenreducties. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verscherping van de verhoudingen bij de uitvoering van werken en tot een opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten. Ondanks dat wij erop vertrouwen een groot deel van de uitstaande claims in de toekomst te verzilveren, hebben wij bij de afsluiting van het halfjaar voorzichtigheidshalve verliesvoorzieningen getroffen voor een beperkt aantal offshore energy projecten. Hierbij is de volledige offshore portefeuille doorgelicht."

"Om beter in te kunnen spelen op de gewijzigde marktsituatie hebben wij de organisatie van de Offshore Energy divisie en in het bijzonder Subsea Cables aangescherpt. De getroffen voorzieningen hebben een grote impact op het resultaat van de Offshore Energy divisie in het eerste halfjaar dat daardoor is afgesloten met een verlies, ondanks de stabiele omzet en de alleszins behoorlijke bezetting van de schepen. Voor het tweede halfjaar voorzien wij een positieve bijdrage van Offshore Energy en voor de middellange termijn zien wij duidelijke tekenen van herstel. Dredging & Inland Infra liet een stabiel beeld zien wat betreft volume, scheepsbezetting en resultaat en Salvage kende een ijzersterk eerste halfjaar met spraakmakende bergingen en een sterke toename van het resultaat."

"Tot slot hebben wij dit half jaar grote stappen gezet in de herpositionering van onze businessportfolio, enerzijds met het bereiken van overeenstemming over de verkoop van onze havensleepactiviteiten Kotug Smit en Saam Smit en anderzijds met de uitbreiding van onze positie in de vroeg-cyclische surveymarkt met de verwerving van een meerderheidsbelang in het surveybedrijf Horizon."

Vooruitzichten
Het marktbeeld voor de rest van 2019 wijkt niet fundamenteel af van het eerste halfjaar met dien verstande dat geen verdere verliesvoorzieningen worden verwacht, waardoor het resultaat sterk zal verbeteren.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }