Foto: Bert Bons

Scootmobiel Informatiedag op 5 september in Molenlanden

  •   27 keer gelezen

MOLENLANDEN • Donderdag 5 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Scootmobiel Informatiedag. 

Deze dag is bedoeld om aandacht te besteden aan de theorie en ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. VVN geeft persoonlijke adviezen om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig  mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot 26 augustus en meedoen kost niets. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woont in de gemeente Molenlanden, kan meedoen.

Tijdens het ochtendprogramma wordt er aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg belangrijk omdat de gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor hen gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels.

's Middags rijdt men onder begeleiding in de eigen scootmobiel een route door het dorp. Ook worden de rijvaardigheden getest. Na de training krijgt men een persoonlijk advies op papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen 's middags is er een leverancier van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan de scootmobiel direct te verhelpen.       

De Scootmobiel Informatiedag wordt gehouden in de kantine van VV Groot-Ammers aan de De Boomgaard 1 in Groot-Ammers. De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. De gemeente zorgt voor gratis koffie en een lunch. Het is de bedoeling dat iedereen met de eigen scootmobiel naar de cursus komt.

Aanmelden kan bij bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland. Zij is bereikbaar via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Opgeven is wel verplicht.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }