Logo hetkontakt.nl/klaroen

Geen extra zebrapad aan de Molenstraat in Kinderdijk

  •   90 keer gelezen

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden legt definitief geen zebrapad aan nabij de Molenstraat 24 in Kinderdijk. Dat deelt het college mee in een raadsinformatiebrief.

Een verzoek voor het realiseren van een zebrapad ter hoogte van de Molenstraat 24 in Kinderdijk was ingebracht door Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Bij de bushaltes nabij Molenstraat 24 wilde men graag een zebrapad zodat gebruikers van de bus maar ook (jonge) inwoners beter en veiliger kunnen oversteken.

In een gesprek met de belangenvereniging heeft de gemeente uitgelegd dat een zebrapad aldaar niet goed te realiseren is. Voor een veilige oversteek is een middengeleider en snelheidsremming zeker aan te bevelen. Bij Molenstraat 24 ontbreekt echter de ruimte en moeten er flinke hoogteverschillen overwonnen worden. Verder is er twijfel of er wel een geloofwaardig aantal oversteekbewegingen gaat plaatsvinden. Dit is wel belangrijk wil een zebrapad in het 'systeem' van de weggebruikers opgenomen worden. Kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan, dan biedt een zebrapad vooral schijnveiligheid. De politie en de belangenvereniging delen deze visie.

Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zou tevens graag het parkeerterrein op die plek willen uitbreiden. Dat vergt echter een behoorlijke ingreep waarvoor nu geen middelen beschikbaar zijn. Plannen voor de herinrichting van de Molenstraat bevinden zich in een beginstadium. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen in Kinderdijk zou dit in 2021 opgepakt kunnen worden.

De belangenvereniging heeft verder aangegeven dat een brede haag en een lichtmast bij Molenstraat 86 de toegankelijkheid van een trottoir aldaar belemmeren. Dit lijkt volgens de gemeente oplosbaar en zal dan ook worden opgepakt.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }