Logo hetkontakt.nl/klaroen
• De windturbines op het perceel Graafland 68 in Groot-Ammers.
• De windturbines op het perceel Graafland 68 in Groot-Ammers. (Foto: Geurt Mouthaan )

Geen groen licht voor windturbines in Groot-Ammers

  •   68 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Molenlanden wil geen verklaring van geen bedenkingen afgeven voor twee windturbines aan het Graafland in Groot-Ammers. Turbines die er overigens al sinds januari staan...

De relatief kleine windturbines met een masthoogte van 15 meter en een maximale hoogte van 21 meter werden geplaatst terwijl de bezwaarprocedure nog liep. Kleine windenergievoorzieningen zijn toegestaan in Molenlanden, maar alleen in het ruilverkavelingslint. Graafland valt daar niet onder.

De commissie bezwaarschriften adviseerde het college de omgevingsvergunning te herroepen en een uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten. Hiervoor is een verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad nodig. Een verklaring die dinsdagavond dus niet afgegeven werd. Alleen CU en Progressief Molenlanden waren er voorstander van.

Passend
Pieter van Bruggen (CU) kon er wel mee leven. "De landschappelijke inpassing vinden we passend en de hoogte is relatief beperkt", beargumenteerde het CU-raadslid. Ook Paul Verschoor (PM) was positief. "We willen graag maatwerk leveren."

Overlast
Bas de Groot (SGP) wenste vast te houden aan de afgesproken beleidslijn. "Temeer daar omwonden er overlast van ervaren." De Groot wil graag een bredere discussie over de opwekking van duurzame energie in het landelijk gebied; een discussie die door het college reeds is toegezegd.

Ook Ad van Rees bestempelde de route die het college wil volgen als 'niet verstandig'. Zijn fractie is op zich voor verruiming van de regelgeving, maar wil daar in dit stadium niet van afwijken. Zoals DoeMee! dat ook niet wil. "Geen losse flodders in de vorm van twee molens", aldus Mario de Lijster.

"We moeten het beleidskader niet nu al oprekken", was al evenzeer de mening van Philomeen Breddels (VVD). Haar fractie rekent in de onderhavige kwestie op handhaving door het college.

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }