•  Een schets van de drie locaties: 1. Wooncentrum Baas, 2. kassen Jonker en 3. voormalige wasserette.
• Een schets van de drie locaties: 1. Wooncentrum Baas, 2. kassen Jonker en 3. voormalige wasserette.

College positief over circa veertig nieuwe woningen langs Oost Kinderdijk

  •   568 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Bogor Projectontwikkeling BV wil langs en nabij de Oost Kinderdijk enkele tientallen nieuwe woningen realiseren. Het Alblasserdamse college verleent medewerking aan het principeverzoek van de ontwikkelaar.

Het gaat daarbij om de locaties Oost Kinderdijk 139 (Wooncentrum Baas), Oost Kinderdijk 187 (kassen Jonker) en Pijlstoep 31 (voormalige wasserette). Bogor Projectontwikkeling stelt in het principeverzoek voor om deze drie locaties te herontwikkelen voor woningbouw en vraagt medewerking voor het wijzigen van de bestemmingsplannen om dit mogelijk te maken. 

Het college staat hier, zij het met enkele randvoorwaarden, positief tegenover, zo laten burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten. 'Met de realisatie van deze plannen kan een interessante aanvulling op het aanwezige woningaanbod in Alblasserdam worden geboden. (..) Zorgvuldigheid dient betracht te worden, zowel qua proces als qua inhoud, met inachtneming van de diverse belangen die er in dit gebied spelen.'

Baas
Op de locatie van Wooncentrum Baas wil de ontwikkelaar een appartementengebouw met achttien woningen over vier lagen realiseren. 'De appartementen worden hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld voor verhuur in de middeldure sector.' Overleg van Bogor Projectontwikkeling met woningcoöperatie Woonkracht 10 om appartementen voor de sociale verhuur te ontwikkelen liepen op niets uit. 

Op het terrein van het kassencomplex van de familie Jonker, achter Wooncentrum Baas, heeft de ontwikkelaar een plan gemaakt met ongeveer zeventien tot maximaal twintig woningen in het hogere segment. 'De inzet is om niet alleen woningen voor het kassencomplex terug te brengen, maar ook om het groene karakter van dit deel van Alblasserdam te stimuleren. Dit is nog onderdeel van uitwerking, onder meer wat betreft dichtheid van de bebouwing en een groene setting.'

Pijlstoep
Op de locatie van de voormalige wasserette aan de Pijlstoep wilde Bogor zeven woningen in het hogere segment bouwen. Dit was alleen haalbaar met verwerving van een extra stuk grond. 'Daarbij is de ontwikkelaar op tegenstand vanuit de samenleving gestoten. (..) De ontwikkelaar ziet daar nu van af en beraadt zich op de planopzet met een kleiner aantal woningen.'

Aandachtspunten
Ondanks het feit dat de drie afzonderlijke projecten passen binnen het Alblasserdamse beleid voor het toevoegen van woningen in diverse segmenten, zijn er volgens het college meerdere aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden.

'De locaties bevinden zich alle langs of nabij het beschermd dorpsgezicht. Bij de Jonker-locatie speelt ook de aanwezigheid van Huis te Kinderdijk een rol; daarbij dient rekening te worden gehouden met de landgoedbiotoop. (..) Voor de Pijlstoep speelt de bodemvervuiling, die met deze herontwikkeling verwijderd moet worden.'

Draagvlak
Bogor Projectontwikkeling heeft de plannen tijdens een bewonersbijeenkomst op 10 oktober gepresenteerd. Hierbij waren tussen de zestig en de tachtig belangstellenden aanwezig. 'Op korte termijn volgt ook nog een gesprek over deze locaties met Stichting De Groene Long.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }