Verkiezing van de tien mooiste plaatsen in de regio

  •   keer gelezen

REGIO • Inwoners van onder meer de Alblasserwaard kunnen tot 7 maart hun stem uitbrengen in een Top-10 verkiezing van landschaps-archeologische 'hotspot' op het Eiland van Dordrecht en in de Alblasserwaard, de Zwijndrechtse Waard en de Hoekse Waard.


In deze hotspots komt de nauwe relatie tussen landschapsvormen en archeologische vindplaatsen het beste tot uiting. Van rivierduinen bij De Donk in de Alblasserwaard tot de buitenplaats Groot Raij  in Dordrecht hebben de deelnemers aan het Geo-Archeolab in Dordrecht een lijst van 30 plaatsen vastgesteld, waaruit men een keuze kan maken op www.zhaap.nl/top10verkiezing.

Aan de lijst voor Dordrecht en omgeving is ook medewerking verleend door Team Archeologie van de gemeente Dordrecht en AWN Lek- en Merwestreek. De Top10 verkiezing is een van de activiteiten van het programma ter gelegenheid van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

Europees jaar
2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Onder erfgoed verstaat men niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die worden doorgegeven. Dit jaar wil  de provincie Zuid-Holland zoveel mogelijk mensen laten zien hoe rijk en divers de geschiedenis is. 

Activiteiten
Naast de Top-10 verkiezingen worden de komende maanden nog meer gratis activiteiten georganiseerd, zoals: excursies voor geïnteresseerden, fietsroutes, YouTube films en een reizende tentoonstelling van (door kiezers gekozen) top-10 locaties. Deze activiteiten behoren tot het project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZHAAP). Dit project heeft als doel om inwoners een nieuwe en duurzame kijk op hun omgeving te bieden. Hierbij wordt steeds de vraag gesteld: waarom hebben mensen zich nu juist daar gevestigd?

Aan dit project werken mee de provincie Zuid-Holland, GEO-LOGICAL, Buro Maerlant, Lijm-lab/De Cultuurjuf, TGV, Dunea, AWN, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Satellietgroep en de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg. Meer informatie staat op www.zhaap.nl.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5