Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: ©123RF.COM

'Tsunami aan moties' tijdens eerste vergadering over Kadernota in Altena

  •   376 keer gelezen

ALMKERK • De eerste algemene beschouwingen rondom jaarrekeningen en Kadernota in de gemeente Altena is een feit.

De vergadering werd strak geleid door burgemeester Marcel Fränzel, en dat was gezien de lange agenda niet helemaal onterecht. Hoewel de strakke hand waarmee de burgemeester de raadsvergadering leidde hier en daar voor irritatie zorgde.

De vergadering startte dinsdag al vroeg in de middag en ging, na een korte onderbreking met een buffet, door tot diep in de avond.

In aanvang kregen de fractievoorzitters zes minuten spreektijd om hun standpunt over de Kadernota 2020 toe te lichten. De eerste spreker dreigde de tijd ver te overschrijden, maar Fränzel, met de stopwatch in de hand, was streng. De sprekers die volgden hielden zich vervolgens netjes aan de tijd, of bleven er zelfs ruimschoots binnen.

Tsunami
Na de algemene beschouwingen werden de moties en amendementen besproken, bijna dertig in aantal. 'Een tsunami aan moties' verzuchtte één van de raadsleden. Het bespreken van al die moties kostte dan ook de meeste tijd.

En dat terwijl wethouder Hans Tanis aan het begin van de vergadering, zij het met een knipoog, aangaf dat het college niet voor niets een Kadernota en capaciteitsplanning maakt. "Als al die moties aangenomen worden, wringt dat met de plannen zoals die nu voorliggen."

Overigens gaven de fracties aan dat de Kadernota in grote lijnen tot tevredenheid stemde en aan de verwachtingen voldoet. Wethouder Tanis onderstreept dat de financiële uitgangspositie van de gemeente Altena goed is. 

"Hoewel ons natuurlijk nog discussies te wachten staan op het gebied van afvalstoffenheffing, rioolheffing en kwaliteit van het wegonderhoud. Bovendien is het college verrast over de forse tekorten op het gebied van de WMO. De vraag is natuurlijk hoe die tekorten weg te werken."

Unaniem
Laat op de avond het raadsvoorstel Kadernota 2020 unaniem aangenomen.

Nadat alle moties en amendementen in zijn stemming zijn gebracht sluit burgemeester Fränzel de vergadering tegen half twaalf uiteindelijk af met een mini-nabeschouwing, waarin hij opbiechtte het een spannende vergadering te hebben gevonden waar hij met gemengde gevoelens op terug kijkt. 

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK