Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Wethouder Van der Ven noemt besluit over vestiging Welkoop in Aalburg 'complex'

  •   370 keer gelezen

ALMKERK • Een besluit over de vestiging van een Welkoopwinkel aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg is nog niet genomen, dat doet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena uiterlijk 5 april. Hoe dat besluit uit zal pakken is nog onduidelijk. Tijdens de Altenatafel Ruimte hielden de meeste fracties hun kaarten nog tegen de borst. En wethouder Van der Ven, portefeuillehouder in deze zaak, wilde deze avond vooral 'informatie ophalen om zo tot een weloverwogen besluit te komen'.

Beide partijen maakten dinsdagavond gebruik van hun inspreekrecht. Kees Bouman liet namens dierenspeciaalzaak Kebo, Dier en Tuin Andel en Multimate Veen weten het een slechte zaak te vinden mocht Welkoop een vergunning krijgen voor vestiging van de winkel aan de Parallelweg. Eerder lieten de ondernemers in een brief al weten dat dat volgens hen namelijk tot oneerlijke concurrentie zou leiden en dat een dergelijke winkel op die plek in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. 

Bovendien, zo zegt Bouman, wordt de gemeente voor het lapje gehouden door de bewering dat het hier om perifere detailhandel zou gaan. "Het gaat hier om grootschalig, maar niet om volumineuze artikelen." De ondernemers zijn overigens niet tegen een vestiging van Welkoop, maar wel op die locatie, zo laat Bouman desgevraagd weten.

Perifere detailhandel
In 2010 zou de gemeente Aalburg schriftelijk hebben aangegeven dat perifere detailhandel is toegestaan op de bewuste locatie, omdat het pand sinds de bouw in 2005 niet in gebruik is genomen en de gemeente graag van die leegstand af wilde. In een kernrandzone, waartoe de Parallelweg hoort, is perifere detailhandel toegestaan.

Namens Welkoop voert de heer Stiekema deze avond het woord. Hij wijst de aanwezig raadsleden op bestaande jurisprudentie waaruit blijkt dat een onderneming zoals Welkoop wel degelijk tot perifere detailhandel hoort. Bovendien vindt hij dat Welkoop prima op de bewuste locatie past omdat een winkel als Welkoop, gezien de aard en de omvang van het assortiment juist niet geschikt is voor vestiging in reguliere winkelgebieden, hoewel de bezwaarmakers daar anders over denken.

Bovendien is het planvoornemen volgens Stiekema een logische voortzetting van de al aanwezige functies in dit gebied, te weten Profile Tyrecenter, Carnoud, de groothandel in kamerplanten aan de Parallelweg, de Aldi supermarkt, en het Avia tankstation met tankshop. Daarnaast is het planvoornemen is een oplossing voor de al jarenlang bestaande en tot op heden onoplosbare leegstand van het betreffende bedrijfspand.

"Het bedrijfspand is een sterk in het oog springend pand bij de entree van Aalburg, komende vanuit de zuidelijke richting. Verpaupering als gevolg van leegstand van dit bedrijfspand komt de entree van Aalburg niet ten goede", aldus Stiekema in een brief aan de raad.

Complex
Hoewel de raad in deze zaak niet het bevoegde gezag is, dat is het college, werd het punt toch besproken aan de Altenatafels. "Er ligt gezien de omvang van de discussie een speciale verantwoordelijkheid op de schouders van het college. Met het ophalen van informatie bij de raad, uit het verleden en bij de betrokkenen, willen we een weloverwogen besluit nemen", zo laat wethouder Van der Ven weten. 

"We gaan bekijken wat de kaders zijn: hoe zit het bijvoorbeeld met het bestemmingsplan? Als we het sec bekijken is dit in strijd met de detailhandelsvisie. Maar in het verleden is inderdaad toegezegd dat er een perifere bestemming aan het pand gegeven zou worden, dat is destijds ook meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Dat is echter nooit definitief gemaakt."

Van der Ven ziet aan de ene kant het belang van een krachtige kern, maar hem gaat het ook aan het hart dat het pand al sinds 2005 leeg staat. "Het maakt de zaak complex: wat is verstandig, wat is wijsheid? Ook met een blik naar de toekomst en bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsvisie"

Alleen de VVD liet aansluitend weten geen bezwaar te hebben tegen de vestiging van Welkoop aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg. Progressief Altena was een stuk voorzichtiger en liet doorschemeren het 'niet vreemd' te vinden als Welkoop zich op die plek zou vestigen. 

De andere fracties gaven aan nog in dubio te staan en wachten nu af wat de bevindingen van het college zijn. Mochten ze naar aanleiding van die informatie toch nog over de zaak willen discussiëren, dan kunnen zij het punt op 2 april als bespreekstuk op de raadsagenda laten zetten via een motie Vreemd aan de orde van de dag.

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK