Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Eerste begroting Altena: nieuwe tarieven afval en riool in 2020

  •   859 keer gelezen

ALMKERK • Inwoners van de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem hoeven in 2019 geen hondenbelasting meer te betalen.

Waterrecreanten die in Altena verblijven, betalen straks overal 'watertoeristenbelasting'. Voorheen kende alleen de gemeente Woudrichem die belasting, die niet geldt voor de eigen inwoners van Altena. Tarieven voor afval en riool worden pas in 2020 gelijk getrokken.

Bij de presentatie van de eerste begroting van de nieuwe gemeente Altena door wethouder Hans Tanis bleek nog veel onzeker. Zo moet in de loop van dit jaar duidelijk worden hoe hoog de nieuwe afvaltarieven voor 2020 worden; deze zijn met 92 procent opbrengst nu niet kostendekkend. Zo wordt op het gemeentehuis gekeken naar de kosten van de drie milieustations in Hank, Giessen en Werkendam. Alle inwoners betalen in 2019 een bedrag van 182 euro voor het vastrecht.

Ook het gelijktrekken van de rioolbelasting gebeurt dit jaar. Nu betalen Aalburgers in 2019 nog 179 euro, terwijl Werkendammers gemiddeld 232 euro betalen. "We zijn een grote gemeente, dat betekent dat we veel rioleringen hebben", zo legt wethouder Tanis uit. Wel heeft de gemeenteraad al eerder besloten dat de lokale lasten op het huidige niveau moeten blijven. De gemeente Altena zit met de gemiddelde gemeentelijke lasten van 774 euro per meer persoonshuishoudens hoger dan het landelijke gemiddelde van 721 euro (2018).

Gevolgen
Wat de gevolgen zijn van het niet verhogen van de gemeentelijke heffingen voor de ambities van de gemeenteraad, zoals het duurzaamheidsfonds, blijft nog onzeker. In de reserve duurzaamheid zit nu een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Ook is in de begroting 2019 nog geen geld uitgetrokken voor de aanleg van een atletiekbaan. De drie gemeenteraden hebben wel besloten dat de baan er moet komen, maar hebben het besluit plus de kosten overgelaten aan de nieuwe raad van Altena. Ook kon de wethouder nog geen uitspraak doen over het nieuwe kernenfonds. In het collegeprogramma staat dat elke kern straks een eigen budget krijgt om te besteden aan voorzieningen. Hoe het geld per dorp besteedt, is ook nog niet bekend. "Bij dorpen zonder dorpsraad moeten we misschien kiezen voor een aanspreekpunt per dorp. We willen het vooral pragmatisch oplossen."

Tekort jeugdzorg
Voor 2019 en 2020 presenteert de gemeente een sluitende begroting, vanaf 2021 wordt een plusje verwacht. In 2019 is wel sprake van een tekort van 1,4 miljoen euro op de jeugdzorg. Altena haalt dat bedrag uit de algemene reserves. Altena is niet uniek in het tekort, ook andere omliggende gemeenten kampen met tekorten op de jeugdzorg na de decentralisatie vanuit de rijksoverheid, met een korting van 25 procent op het budget. "We krijgen niet alleen minder geld, ook de problematiek in de jeugdzorg neemt toe." De inkoop van de jeugdzorg gebeurt regionaal met andere gemeenten in West-Brabant.

Omdat de begroting voor de nieuwe gemeente niet eerder kon worden gepresenteerd vanwege de herindeling, stond Altena tijdelijk onder toezicht van de provincie. Pas als de gemeenteraad de begroting op 2 april vaststelt, wordt het toezicht opgeheven.

De begroting wordt aan de Altenatafel besproken op 19 maart. Door de herindeling was tevens sprake van een korting van 1 procent op de uitkering vanuit het Rijk. Voorheen kregen de drie gemeenten elk een bedrag per gemeente.

Hannie Visser-Kieboom

Hannie Visser
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK