Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Progressief Altena wijst college op 500 miljoen voor verduurzaming

  •   337 keer gelezen

ALTENA • Progressief Altena wil graag van het college weten welke mogelijkheden er in Altena zijn waarbij gebruik gemaakt kan worden van de in totaal 500 miljoen euro die het provinciebestuur beschikbaar heeft gesteld voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.

Rieka Verbeek-Vos, raadslid voor Progressief Altena, wil dat er voorafgaand aan de voorjaarsnota een inventarisatie ligt. 

Maatschappelijk vastgoed van gemeenten zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group (Nationale-Nederlanden) en Bewust Investeren BV. Met experts op het gebied van verduurzaming en met behulp van de financiële armslag van de provincie, BNG Bank en institutionele beleggers kan een speciale erfpachtstructuur worden toegepast.

Alle Brabantse gemeenten krijgen de kans om mee te doen met dit initiatief. Per gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Deze koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft, of zorgt voor nieuwbouw. Nadat de lening door betaling van erfpachtcanons in 30 of 40 jaar is afgelost, wordt het gebouw om niet in eigendom aan de gemeente overgedragen, of - als de gemeente daarvoor kiest - wordt de marktwaarde aan de gemeente uitgekeerd. 

Bijzonder interessant
De opbrengst kan voor andere doeleinden gebruikt worden, betoogt Verbeek-Vos. "Bijvoorbeeld voor extra investeringen in woningbouw, meer banen, armoedebestrijding of goede zorg. Ook voor de gebruikers van het vastgoed - bijvoorbeeld sportclubs of wijkinitiatieven - is de regeling bijzonder interessant. Versnelde opknap en verduurzaming leidt immers ook tot lagere energielasten, waardoor er meer geld beschikbaar is voor maatschappelijk doelen."

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }