Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
ALTENA KIEST

'Jammer dat de coalitie zo breed is'

  •   390 keer gelezen

ALTENA • ChristenUnie en VVD zijn teleurgesteld dat ze buiten de boot zijn gevallen bij het advies van informateur Brigite van Haaften.

ChristenUnie-voorman Wijnand van der Hoeven noemt de argumentatie van Van Haaften 'onbevredigend'. "Zeker gezien de uitslag van de verkiezingen en onze track record bestuurlijk gezien", zegt Van der Hoeven, die 'niet te scherp' op de voorgestelde coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena in wil gaan.

Impact
"De vierde partij wordt overgeslagen ten faveure van de vijfde partij om zo tot een brede coalitie te komen, zonder dat daar met ons een inhoudelijk gesprek over is gevoerd. Dat voelt onbevredigend, maar uiteindelijk koop je daar niet zoveel voor. Bovendien is de impact van het advies van de informateur voor mij persoonlijk groter dan voor een gemiddeld raadslid. Dat speelt ook mee."

Pim Bouman, lijsttrekker van de VVD, vindt het 'teleurstellend' dat zijn partij niet betrokken wordt bij de eerste onderhandelingsronde. "Het is prima dat je de breedte in wil, maar met welke partijen je dat doet is wat mij betreft wel een arbitraire keuze. Alle partijen hebben tijdens de gesprekken met Van Haaften gezegd dat ze constructief willen handelen om tot een bestuur te komen. Voor mijn gevoel zijn er nu willekeurig vier partijen uitgeplukt."

Volgens Pauline van den Tol-de Weert van Burgerstem Altena waren de vier voorgestelde partijen te voorzien. "Jammer dat deze coalitie weer zo breed is", oordeelt ze. "Het is een veilige coalitie. Het bestuur kan straks gewoon doorpakken. Dat is prachtig en dat heb je ook nodig in een nieuwe gemeente, maar ik vrees dat er weer weinig gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en kunde van de oppositiepartijen. Ik noem dat kennisverlies, want je hebt elkaar juist nodig om een gemeente goed te kunnen besturen. Maar men gunt de oppositiepartijen nooit een succesje, zo werkt het nou eenmaal in de politiek."

Eén stem nodig
Burgerstem Altena heeft nooit echt ingezet op deelname aan het eerste bestuur van de nieuwe gemeente Altena, blijkt uit het verhaal van Van den Tol. "Maar ik ga me ook niet alleen tegenwerpen. Er komt een tijd dat deze coalitie één stem nodig heeft om plannen door de raad te krijgen. Wanneer dat moment komt weet ik niet, maar ik hoop dat ik dan wat voor onze partij uit het vuur kan slepen."

De VVD is van plan constructief oppositie te voeren. "Het is jammer dat we niet meedoen, maar we zijn niet rancuneus. We trekken straks ons eigen plan", benadrukt Bouman. Van der Hoeven noemt de sfeer binnen zijn partij 'strijdvaardig'. "We staan nu even aan de zijlijn, maar als straks het coalitieakkoord er ligt zullen wij scherp kijken naar de inhoud. Met name naar het thema duurzaamheid, want ik ben bang dat er op dat vlak niets gebeurt."

Van der Hoeven verwacht dat CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena er samen wel uit gaan komen, Van den Tol is vooral erg benieuwd. "De partijen hebben binnen de drie gemeenten afzonderlijk al wel met elkaar samengewerkt, maar het is nu een samenraapsel met allemaal nieuwe mensen. Ook een nieuw huwelijk werkt niet altijd."

De VVD is altijd bereid om weer aan te schuiven bij nieuwe onderhandelingen, als het viertal er de komende tijd niet uit komt, zegt Bouman.

Planning
Donderdagavond starten in ieder geval de besprekingen en dan volgt ook een planning, laat Roland van Vugt van het CDA weten. In deze periode wordt het coalitieakkoord opgesteld en wordt het college gevormd. Dan wordt ook bekend wie de kandidaat-wethouders zijn. Benoeming van de wethouders wordt verwacht in de loop van januari.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK