Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: 123RF.com, Oleg Doroshin

Provincie en gemeenten samen in beroep tegen gaswinning Waalwijk

  •   142 keer gelezen

REGIO • De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg gaan samen in beroep tegen het besluit van het Rijk om in de omgeving van die gemeenten ook de komende jaren extra gas te winnen. 

Dat laten de overheden in een gezamenlijk persbericht weten.

Het besluit tot langere gaswinning in Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die de provincie en de gemeenten hebben ingediend.

Duurzame energie
Zij vinden dat juist geïnvesteerd moet worden in duurzame energie in plaats van in het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. "Nederland moet duurzamer worden. Het winnen en gebruiken van gas past daar zeker niet bij. Het uitbreiden van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico's voor natuur en milieu. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen", zo staat in het persbericht te lezen.

Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens de Brabantse overheden niet bij aan klimaatneutraliteit. "Het is bovendien strijdig met de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening."

Verder vinden de partijen dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning.

Procedure
Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan Waalwijk-Noord. Voor de plannen van Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid loopt de termijn tot en met 27 december. De Raad van State dient in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK