Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Stichting naar Raad van State om Op 't Loev

  •   481 keer gelezen

WOUDRICHEM • De stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk stapt naar de Raad van State nu het bestemmingsplan Hoge Maasdijk definitief is goedgekeurd en de bouw van Op 't Loev kan starten.

Tevens stapt ze naar de voorzieningenrechter om de bouw op te schorten, totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De stichting heeft inmiddels 300 handtekeningen verzamelt tegen het nieuwbouwplan in Woudrichem.

Dinsdagavond besloot de Woudrichemse raad in de besluitvormende raadsvergadering het bestemmingsplan Hoge Maasdijk voor het bouwplan Op 't Loev definitief goed te keuren. Voor het voormalige bedrijventerrein pal naast de vesting is een plan ontwikkeld voor de bouw van 90 woningen. De huidige bedrijfspanden worden gesloopt.

Tijdens de opiniërende raad werd al uitgebreid gesproken over het bouwplan dat, met uitzondering van Progressief Altena, werd gesteund door alle partijen.

Beter bekijken
Raadslid Wim Kant van Progressief Altena herhaalde zijn bezwaren dinsdag in de besluitvormende raad. "Het plan past niet bij Visie Woudrichemse Waterkant, niet bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook niet bij de waterhuishouding. Laten we het plan beter bekijken en in de raad van de gemeente Altena definitief vaststellen." 

Kant kreeg geen steun, maar kritiek van AltenaLokaal. Die partij niet begreep dat Kant altijd enthousiast was over het bouwplan en zelfs een pleidooi had gehouden voor huurwoningen binnen Op 't Loev.

Raadslid Anne Duizer (ChristenUnie) en Rene Hoegee (AltenaLokaal) drongen aan op verkeersmaatregelen voor een betere ontsluiting alvorens de bouw begint. Wethouder Izak Koedoot hield hen daarop voor dat hiervoor iets meer tijd nodig is.

Aanpassingen
Bij de bespreekstukken voor de besluitvormende raad was nog een memo gevoegd met nadere uitleg over aanpassingen op het eerste plan. Zo vond op 5 oktober overleg plaats met het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, die het advies gaf onderzoek te doen naar woningbouw binnendijks.

Tevens gaf het kwaliteitsteam het advies om 'ontwerpkracht' toe te voegen door de Monumentencommissie, een stedenbouwkundige en een architect toe te voegen aan het ontwerpteam.

Ook vond na de opiniërende raad nog overleg plaats met de provincie. Zo werd de bouwhoogte van de sociale huurwoningen verlaagd van 17 naar 15 meter en worden extra eisen gesteld aan de ruimtelijke kwaliteit.

Progressief Altena had ook nog contact gelegd met voormalig Rijksbouwmeester en lid Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie Eric Luiten. "Het plan verhoudt zich slecht tot de kernwaarden van het strategisch Waterlinielandschap en legt een onduidelijke relatie met de vesting. Ze belemmert het zicht op de dijk naar Woudrichem én naar de overkant van de rivier."

Hannie Visser-Kieboom

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK