Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Effecten innamepompstation Bergsche Maas op natuur tijdelijk

  •   148 keer gelezen

ALTENA • De Commissie mer heeft het milieueffectrapport voor het pompstation voor drinkwater aan de Bergsche Maas opnieuw beoordeeld. Het aanvullende rapport onderbouwt goed dat de effecten voor de natuur tijdelijk zijn en dat er door vernatting nog natuurwinst te behalen is.

Evides Waterbedrijf wil een nieuw pompstation voor de inname van oppervlaktewater realiseren aan de Bergsche Maas, nabij Hank. Daarnaast worden leidingen aangelegd om het water van dit pompstation naar het spaarbekken De Gijster te brengen.

De Gijster is een van de spaarbekkens die gebruikt worden voor de productie van drinkwater. Voordat de gemeente Werkendam besluit over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies constateerde de Commissie dat er nog belangrijke informatie in het rapport ontbrak. De gemeente Werkendam heeft de Commissie mer gevraagd het aangevulde rapport opnieuw te beoordelen.

Het advies
Verschillende locaties voor het pompstation en routes voor de transportleidingen zijn onderzocht. De effecten van de transportleidingen op de natuurwaarden van de Biesbosch waren aanvankelijk nog niet volledig beschreven. Daardoor was de ernst van deze effecten onduidelijk en kon niet worden beoordeeld onder welke voorwaarden de leidingen kunnen worden aangelegd.

In het aanvullende rapport wordt onderbouwd dat negatieve effecten op de natuur, bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos, tijdelijk zijn. Ook is duidelijk gemaakt dat meerwaarde voor de natuur kan ontstaan, doordat vernattingsmaatregelen in de Fortunapolder en op de Sint Jansplaat worden genomen.

Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden tussen locaties en tracé voor de transportleidingen.
 

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK