ChristenUnie: 'Zorgen over aanrijtijden politie in Aalburg'

  •   139 keer gelezen

AALBURG • De ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanrijtijden van de politie bij spoedmeldingen in de gemeente Aalburg. 

Uit recente cijfers blijkt dat Aalburg wat dat betreft laag scoort binnen de grenzen van de provincie Brabant, reden voor de ChristenUnie om het probleem nogmaals onder de aandacht van het college van B&W te brengen met schriftelijke vragen. 

"De afgelopen jaren is er meerdere keren door diverse fracties, waaronder die van de ChristenUnie, aandacht gevraagd voor de aanrijtijden in onze gemeente van de politie", zo staat te lezen. "De verslechtering in aanrijtijden is teleurstellend en als ChristenUnie fractie maken we ons zorgen over de aanrijtijden. Zeker omdat het al meerdere jaren speelt."

De partij wil onder meer dat het college in gesprek gaat met de politie en daarin tot een concrete oplossing komt.

Het valt de ChristenUnie op dat buurgemeenten Werkendam en Woudrichem hoger scoren als het gaat om aanrijtijden van de politie gaat.

"De buurgemeenten Woudrichem en Werkendam scoren hoger, waardoor het probleem voor Altena minder urgent lijkt, en de cijfers voor Aalburg niet meer inzichtelijk zullen zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook het Aalburgse deel goed kunnen blijven monitoren en verbeteren, juist omdat het verschil op dit punt tussen de gemeenten zo groot is?", vraagt de partij zich af.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK