Progressief Altena wil meer water en groen tegen hittestress

  •   282 keer gelezen

REGIO • Progressief Altena wil dat in het Land van Heusden en Altena meer ruimte komt voor groen en water om in de toekomst iedere vorm van hittestress tegen te gaan.

"Extensiever bouwen, zodat de versteningsgraad per vierkante kilometer eerder af- dan toeneemt", zegt Christian Alderliesten van Progressief Altena. "Niet alleen krijgt het water dan de kans in de bodem te trekken, maar zo is er ook ruimte voor volwaardig groen. En niet het ielig straatboompje dat nu in een bloempotje tussen de geparkeerde auto's lijkt te staan."

Periode van droogte
Nu het voor een langere periode droog is in Nederland, wijst de partij op de gevolgen van verdere verstening van het Land van Heusden en Altena. "Onder een bladerdak is het zeker tien graden koeler dan onder een parasol. En wat denk je van het opwarmen van al dat beton? 's Avonds, ver nadat de zon onder is, geeft beton nog steeds heel veel warmte af. Een belangrijke oorzaak van slapeloze nachten en extra hittestress", stelt Alderliesten verder.

Voor het voorkomen van hittestress zijn bomen 'onontbeerlijk', benadrukt hij. "Maar denk ook eens aan het verminderen van fijnstof, het versterken van de biodiversiteit, het oplossen van waterproblemen en zelfs de waarde van je huis. Allemaal wordt dit in hoge mate bepaald door een groene leefomgeving."

Alderliesten noemt het 'wrang' dat de vraag van Progressief Altena voor ruimer opgezette wijken telkens genegeerd wordt.

"Het meest recente voorbeeld is de discussie over de vrijkomende schoollocaties in verschillende dorpen in Werkendam. Hierbij is expliciet gekozen voor opbrengstmaximalisatie en heeft Progressief Altena eerst een amendement ingediend om te kiezen voor meer kwaliteit. Uiteindelijk heeft onze partij met een stemverklaring aangegeven tegen het voorstel te zijn, onder andere vanwege duurzaamheids- en leefbaarheidsaspecten, als waterproblematiek en hittestress, die de gemeente veel meer geld kosten dan nu met de opbrengstmaximalisatie binnengehaald wordt." 

Progressief Altena wil deze trend keren en zal dit thema in de komende verkiezingscampagne dan ook 'waar het maar kan' aankaarten.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK