Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
De Dotter in Hank.
De Dotter in Hank.

De Riethorst Stromenland wil fuseren

  •   849 keer gelezen

REGIO • De Riethorst Stromenland, met ook locaties in het Land van Heusden en Altena, onderzoekt een fusie met twee andere Brabantse zorgorganisaties, Schakelring en Volckaert.

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarvoor winnen de organisaties nu advies in bij onder andere de drie ondernemingsraden en drie centrale cliëntenraden.

Deze adviesorganen hebben tot 1 september de tijd om de bestuurders van advies te voorzien op de ambitie en de inhoud van de intentieovereenkomst. Daarna wordt duidelijk of de intentieovereenkomst getekend wordt en of er een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitwerking. De drie zorgorganisaties werken al samen.

Aernswaert en De Dotter in Hank, Altenahove en Antonia in Almkerk, De Lemmenskamp in Woudrichem en Goezate in Werkendam zijn onderdeel van De Riethorst Stromenland.

Complexere zorgvragen
Door een fusie wil het drietal de zorg en het zorgaanbod beter laten aansluiten op de toenemende en complexere zorgvragen. Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland, legt uit: "Door samen op te trekken zijn we daar in de toekomst beter toe in staat. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren en blijven aansluiten op de wens van de cliënt, ook in onze regio's tussen de steden Breda, Gorinchem, Den Bosch en Tilburg."

Mensen hoeven voor zorg hun vertrouwde omgeving niet te verlaten, benadrukken De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert in een gezamenlijk persbericht. 

"De zorgorganisaties krijgen door een fusie meer expertise in huis en een breder aanbod aan zorgproducten. Het streven is om mensen bij elke zorgvraag te kunnen helpen. Wanneer de zorgorganisaties samen verder gaan, ontstaat er een krachtige organisatie. Door krachten te bundelen in de zorg en een aantrekkelijke werkgever te zijn, hopen de bestuurders in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aantrekken en te behouden voor de zorgsector."

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn alle drie financieel gezond met een vergelijkbare missie en visie.

Vervolgtraject
Na de zomer wordt duidelijk of de bestuurders een handtekening gaan zetten onder de intentieovereenkomst. Vervolgens wordt er op de websites van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gecommuniceerd over de besluitvorming. In het vervolgtraject worden ook de stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken en wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK