Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
archieffoto: Waterschap Rivierenland

Maatregelen tegen wateroverlast eind dit jaar grotendeels klaar

  •   329 keer gelezen

ALTENA • Twee derde van de maatregelen om wateroverlast in de gemeente Altena tegen te gaan is aan het eind van dit jaar gereed.

In 2019 kwamen al grote maatregelen gereed, zoals de sifon onder de Alm in Almkerk, de aanleg van de waterberging bij de voetbalvelden in Nieuwendijk, de aanleg van een nieuwe
watergang tussen Nieuwendijk en de wijk Westerhei en de vergroting van de duiker en de stuw bij de Borcharenweg in Werkendam. 

Projecten als de aanleg van de drainage en rioolvervanging bij de Zuideveldlaan in Dussen, de bergende fundering nabij de Vijfmorgen en de Vlietstraat in Sleeuwijk en de groene berging bij de Slagboomstraat in Rijswijk zijn uitvoering en zijn dit jaar klaar.

Andere maatregelen worden voorbereid en het college van B&W verwacht dat deze in 2020 worden afgerond. "De nog niet opgestarte en nader te onderzoeken maatregelen, samen 14 procent, lopen door tot 2020 en verder", aldus het college. 

Te optimistisch
"Soms planden we te optimistisch, maar het aankopen van grond, afstemming met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, wijziging van inzicht tijdens de voorbereiding en benodigde werkzaamheden vooraf door kabels- en leidingenbedrijven zorgen ook voor vertraging. Andere projecten schoven daardoor door. Oorspronkelijk was de planning dat bijna alle maatregelen eind 2019 gereed zouden zijn."

Een deel van het maatregelenpakket is overigens afgevallen. "Het maatregelenpakket is namelijk in het najaar van 2015 opgesteld onder hoge tijdsdruk. Uit het onderzoek is soms voortgekomen dat de maatregel niet doelmatig is. Sommige van deze maatregelen vervingen we door een andere maatregel met ongeveer hetzelfde of groter effect."  

Naar aanleiding van de schade door de zware regenbuien in 2014 en 2015 hebben de gemeentes en Waterschap Rivierenland een gezamenlijk pakket opgesteld met bijna 140 maatregelen, voor vooral de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem. De gemeente Aalburg had vijf jaar geleden minder wateroverlast. In 2014 viel daar veel minder regen.

Daarnaast is het oostelijk deel van Altena hoger gelegen, waardoor dit afstroomt naar het westen. Het waterschap voert naast deze maatregelen zelfstandig nog extra maatregelen uit in het buitengebied.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }