Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

'Uitbreiding huisvesting gemeente in Almkerk serieuze zaak'

  •   824 keer gelezen

ALMKERK • In de Kadernota 2020 wil het college van de gemeente Altena drie ton vrijmaken om onderzoek te doen naar uitbreiding van de huisvesting op het gemeentehuis in Almkerk. 

Over de huisvesting van de gemeente werden diverse moties en één amendement ingediend. Daaruit blijkt dat de fracties de problemen rondom de huisvesting wel zien, maar niet iedere partij vindt het direct nodig om de locatie in Almkerk uit te breiden.

Zo verbaast het Anne Duizer van de ChristenUnie dat het college de uitbreiding in Almkerk doorzet. "Kijk naar de kracht van de decentrale locaties, daar staan we met elkaar middenin de samenleving. Het is goed om te kijken waar we die locaties misschien uit kunnen bouwen en dan pas kijken wat er in Almkerk nodig is. Natuurlijk is er wel iets voor te zeggen om de units van Aalburg over te brengen, maar dan kan er wellicht gekeken worden hoe één en ander herschikt kan worden."

Wijklocaties
Ook de VVD is geen voorstander van uitbreiding van het gemeentehuis in Almkerk. "Er zijn te veel vragen over de potentie van bijvoorbeeld de wijklocaties. We vinden het te vroeg om nu al geld daarvoor beschikbaar te stellen. We denken ook dat er genoeg kennis in huis is om te kijken hoe één en ander vorm gegeven kan worden."

Wethouder Van der Ven vindt het onderzoek naar uitbreiding van de huisvesting echter een serieuze zaak. "Dat is niet iets dat je er zomaar even bij doet. Er moet een gefundeerd verhaal neergelegd worden en dat mag ook wel wat geld kosten."

De wethouder krijgt van de raad tot 1 november de tijd om een en ander te zoeken. De beschikbaar gestelde middelen mogen alleen voor dit doel gebruikt worden.

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }