Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Pilot arbeidsmigranten verloopt nog niet naar wens

  •   212 keer gelezen

ALTENA • Ondernemers die een meer grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren voelen zich beperkt door de korte termijn waarvoor een tijdelijke vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Volgens een pilot van de gemeente Altena kunnen partijen voor maximaal twee jaar een vergunning krijgen, maar gebleken is dat het ontwikkelen van meer grootschalige huisvesting voor
arbeidsmigranten, met dus een tijdelijke vergunning, voor initiatiefnemers te onzeker is in relatie tot de investering die daarvoor gedaan moet worden.

Daarmee verloopt de pilot nog niet naar wens, concludeert het college van B&W. Ondernemers die wél gebruik willen maken van de pilot, zoals op de Bruine Kilhaven in Werkendam, stuiten op weerstand van andere bedrijven, die zelf geen bedrijfswoning op het bedrijventerrein mogen realiseren en vrezen voor mogelijke overlast

Tegelijkertijd blijft de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten in Altena, waar naar schatting tussen de 855 en 1045 arbeidsmigranten uit voornamelijk Oost-Europese landen wonen, 'onverminderd hoog', aldus het college. 

Woningmarkt
"Vanwege deze hoge vraag naar huisvesting, worden steeds meer goedkopere woningen in de kernen opgekocht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze woningen zijn daarmee niet meer beschikbaar op de reguliere woningmarkt. Dit is een impasse die doorbroken moet worden."

Daarom gaan burgemeester en wethouders met lokale bedrijven en huisvesters op zoek naar locaties waar met een tijdelijke vergunning voor tien jaar arbeidsmigranten gevestigd kunnen worden. Ook komt er een zogenaamd 'paraplubestemmingsplan' voor heel Altena, waardoor voor het verhuren van kamers in reguliere woningen altijd een vergunning aangevraagd moet worden. Daarnaast wordt het beleid om een dergelijke vergunning te kunnen verlenen aangepast, waardoor de gemeente kan handhaven, zo is de bedoeling. 

Bovendien moeten de grotere locaties een alternatief worden voor de woonhuizen, zodat die weer vrijkomen voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt.

Er is al een aantal lokale bedrijven dat zich bij de gemeente heeft gemeld met plannen voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. "Met deze bedrijven gaan we verder in gesprek om te kijken of realisatie mogelijk is. Als we denken dat een locatie kan voldoen aan de voorwaarden, gaan we met de initiatiefnemer een omgevingsdialoog aan. Ook zal het plan besproken worden op een Altenatafel. Op basis hiervan kan worden bekeken of een plan haalbaar is en onder welke voorwaarden een vergunningaanvraag kan worden gedaan."

Panel
Een klankbordgroep die in 2018 in Aalburg is opgericht rondom dit onderwerp, kan volgens B&W verbreed worden met afvaardiging 'vanuit de dorpen, tuinders/LTO, de WMI, uitzendbureaus/huisvesters, huisartsen, Trema, geïnteresseerde inwoners, arbeidsmigranten en andere partijen'. "Op deze manier ontstaat een breed panel dat kan dienen als klankbordgroep." 

Voordat een vergunning wordt verleend, wordt met de aanvrager een overeenkomst gesloten over o.a. het gebruik en het beheer, maar ook over het verkopen van woningen in de kernen.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het paraplubestemmingsplan en het beleid voor het gebruik van reguliere woningen door arbeidsmigranten. In december moet het aangepast beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten afgehamerd zijn.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }