Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Marijke Verhoef

Vanaf 2020 niet meer zwemmen in Uppelse Put

  •   432 keer gelezen

UPPEL • Vanaf volgend jaar kunnen zwemmers niet meer terecht in de Put aan de Omloop in Uppel.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad van Altena in te stemmen met het afvoeren van de zogenoemde zwemwaterfunctie vanaf 2020. Vrijwel iedere zomer wordt voor de Put een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg en ook dit voorjaar is er weer blauwalg aangetroffen.

Maatregelen om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren zijn 'zeer kostbaar', aldus het college. De maatregelen om de fosfaten en nitraten in het water terug te dringen kosten 385.000 euro en zouden hooguit tien jaar kunnen voldoen en dan weer herhaald moeten worden, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

Zandlaag
Om meer succes te hebben zou in de Put een zandlaag moeten worden aangebracht van minimaal 80 centimeter. Met het aanbrengen van de zandlaag komt het maatregelpakket al uit op minimaal 825.000 euro. 

"Daarnaast is de kans groot dat het gewenste effect nihil is", constateert B&W. "De kosten wegen niet op tegen de baten."

Onderzoek
Om na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om het zwemwater in de Put te verbeteren en welk prijskaartje daar aan hangt is in 2017 en 2018 in samenwerking met Waterschap Rivierenland een onderzoek uitgevoerd. 

Over de aanpak van de slechte waterkwaliteit wordt uitsluitsel gedaan in de nog op te stellen beleidsvisie Oppervlaktewater. De besluitvorming over het afvoeren van de zwemwaterfunctie ligt bij de provincie Noord-Brabant.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }