Foto: Geurt Mouthaan

'Hank maakt zich zorgen over verbreding A27'

  •   608 keer gelezen

HANK • Hank heeft nu al last van sluipverkeer en dat lijkt met de verbreding van de A27 erger te worden, denken AltenaLokaal en Burgerstem Altena. De partijen hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Raadslid Jasper Berm van AltenaLokaal vindt dat de werkzaamheden aan de A27 uiteindelijk niet mogen leiden tot 'onveilige situaties en dat de dorpskern van Hank niet verder belast moet worden met sluipverkeer en zwaar transport'.

Hij vraagt het college dan ook om dit te voorkomen. "De inwoners van Hank maken zich zorgen om de gevolgen van het verbreden van de A27 in combinatie met het verleggen van de huidige afrit. De vrees bestaat dat het overgrote deel van het verkeer de route kiest via de Jachtsloot om enerzijds Nationaal Park de Biesbosch te bezoeken of anderzijds het recreatieverkeer richting camping De Kurenpolder te bereiken. Daarnaast zal het huidige landbouwverkeer en (zwaar) transport niet afnemen", constateert hij. Ook vraagt Berm om het uitdiepen van het viaduct aan de Kurenpolderweg en een rechtstreekse aansluiting van de Kurenpolderweg richting de Nathalsweg als mogelijke oplossing te onderzoeken.

Pauline van den Tol van Burgerstem Altena denkt eveneens aan een verbindingsweg van de Nathalsweg naar de Kurenpolder.

Naar voren halen
Ook wil ze weten of het college maatregelen gaat nemen om de Jachtsloot, de Kerkstraat en de Beatrixstraat in Hank te ontlasten van het 'te veel aan zware verkeer'. En: "Kunnen de verkeersmaatregelen en nieuwe ontsluiting/weg in Hank die al eerder in een informatiebijeenkomst zijn getoond naar voren worden geschoven en zo snel mogelijk worden gerealiseerd?"

Overigens ondervindt niet alleen Hank de gevolgen van de aanpak van de A27, stelt Van den Tol. "De aankomende verbreding van de A27 zal de overlast voor zowel Hank als Nieuwendijk alleen maar erger maken. Het leven in die twee dorpen zal dagelijks met veel verkeersoverlast te maken krijgen."

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }