Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
• Vijf inwoners kregen een penning uit waardering voor hun vrijwillige inzet.
• Vijf inwoners kregen een penning uit waardering voor hun vrijwillige inzet. (Foto: Jan Noorlandt)

Werkendamse waarderingspenning voor vijf vrijwilligers

  •   471 keer gelezen

WERKENDAM • Burgemeester De Boer reikte vrijdag de waarderingspenningen 2018 uit. Reya Kornet-Voshart, Gerrit Ippel, Johan van Velthoven, Hans Versluis en Adriaan Verhoeven waren de gelukkigen.

Elk jaar reikt de gemeente Werkendam waarderingspenningen uit aan vrijwilligers. Deze worden toegekend als blijk van waardering voor vrijwilligersactiviteiten in de breedste zin van het woord. Vrijdag gebeurde dat voor de vijftiende keer.

Beoordelingscommissie
De aanvragen voor de waarderingspenningen zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie Waarderingspenning heeft 5 verzoeken gehonoreerd. 

Mevrouw Reya Kornet-Voshart uit Werkendam ( 54 jaar)
•    Ruim 15 jaar vrijwilligster bij Tryfena en Tabitha voor ouderenbezoek en kortstondige hulp uitgaande van Ger. Gem Werkendam  
•    Ruim 5 jaar taalvrijwilligster bij Vluchtelingenwerk bij een Eritrees gezin 
•    Ruim 5 jaar buddy voor een meisje bij de Leev boerderij 
•    Ruim 6 jaar buddy voor vrouwen van Schreeuw om Leven 
•    Ruim 10 jaar pleegouder bij stichting Timon (tijdelijke opvang)  
•    Minstens 3 jaar bij EHBO. Staat ook op braderie en helpt bij evenementen 
•    Ruim 5 jaar verzorgen van collectes voor ZOA (christelijke hulporganisatie) en Ontmoeting en zit in comité van Ontmoeting
•    Sinds 2 jaar vrijwilligster in winkel Hoed en Rand in Werkendam voor Woord en Daad

De heer Gerrit Ippel uit Werkendam (64 jaar)
•    1974-1990 jeugdtrainer Kozakken Boys
•    1980-1986 damestrainer bij Kozakken Boys
•    1984-1986 kantinemedewerker Kozakken Boys
•    1997-heden jeugdscheidsrechter Kozakken Boys
•    1980-heden bestuurslid in jeugdbestuur (ook jeugdvoorzitter) en nu nog in het hoofdbestuur van Kozakken Boys
•    Oprichter SV Kozakken Boys en 4 jaar bestuurslid daarvan
•    Sinds dit jaar ook actief in de buitenploeg van Kozakken Boys voor onderhoud
•    2002-2014 medeoprichter en penningmeester van Beachsportvereniging Werkendam
•    2016-2018 voorzitter van Volleybalvereniging Voltena
•    2017-heden activiteitenbegeleider bejaardenhuis Goezate

De heer Johan van Velthoven uit Hank (70 jaar)
•    Al 10 jaar vrijwilliger bij verpleeghuis Aernswaert  
•    Vrijwilliger jaarlijkse boekenmarkt (opbrengst voor behoud van de kerk)
•    Project de Zwarte Schuur in de Biesbosch mee opgebouwd vanaf 2009 voor recreatieve doeleinden en doet dit nog steeds
•    Begeleidt al 15 jaar jeugdnatuurgroep De Spoorzoekers (kinderen van 7 t/m 12 jaar)
•    Was jarenlang coördinator van het Rode Kruis. Zet zich nog steeds in voor collecte Rode Kruis

De heer Hans Versluis uit Werkendam (74 jaar)
•    Jarenlang vrijwilliger bij de buurtbus 
•    Vrijwilligerswerk De Ark 
•    Vrijwilligerswerk gehandicaptenclub Mefiboseth (ongeveer 3 uur per week) 
•    Vrijwilliger voor Gereformeerde Gemeenten en hielp mee op de evangelisatiepost Tilburg
•    Onderhoud aan kerk (ongeveer 5 uur per week)
•    Organiseerde busreizen voor ouderen uit heel Nederland.

De heer Adriaan Verhoeven uit Werkendam (63 jaar)
•    Ruim 50 jaar lid van muziekvereniging Irene Werkendam
•    1983 – 2005 : Bestuurslid muziekvereniging Irene (vanaf 1990 voorzitter)
•    Mei 2011- april 2018 bestuurslid en vanaf 2012 voorzitter Irene
•    Heeft belangrijke rol gespeeld bij realisatie eigen verenigingsgebouw in 1993/1994
•    Heeft ruim 20 jaar (jeugd)leerlingen muziekles gegeven (onbetaald)
•    Ruim 12,5 jaar bestuurslid Landelijke Bond van Muziekverenigingen (toen de ANUM)

Op de verzilverde penning staat het wapen van de gemeente Werkendam. Op de andere kant staat de tekst: "Deze penning is een blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk dat in onze gemeente wordt gedaan". Bij de penning hoort een draaginsigne en een oorkonde waarop de bijzondere verdiensten van de vrijwilliger worden omschreven. 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }