Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
• Vanaf zaterdag 6 oktober is er een lopend vuurtje duurzaamheid in alle kernen en bedrijventerreinen. Waar een vlag met een groene tak uithangt laten individuele bewoners, ondernemers, kerken en scholen zien wat ze hebben gedaan aan energiebesparing, natuurbescherming en het investeren in schone energie.
• Vanaf zaterdag 6 oktober is er een lopend vuurtje duurzaamheid in alle kernen en bedrijventerreinen. Waar een vlag met een groene tak uithangt laten individuele bewoners, ondernemers, kerken en scholen zien wat ze hebben gedaan aan energiebesparing, natuurbescherming en het investeren in schone energie.

'Er moet ècht wat gebeuren'

  •   390 keer gelezen

SLEEUWIJK • Een verkiezingsgesprek over Duurzaamheid: Altenatuur vindt het hard nodig in de aanloop naar de verkiezingen in Altena.

Inwoners van Altena gaan op 21 november naar de stembus om de eerste gemeenteraad van de gemeente Altena te kiezen. Altenatuur wil die kiezer graag bewust maken van het onderwerp duurzaamheid. Maar zeker ook de politiek meegeven dat het vijf voor twaalf is als het op klimaat en milieu aankomt. Tijd om een duidelijk standpunt in te nemen als het op duurzaamheid aankomt.

Het debat wordt op 10 oktober vanaf 20:00 uur gehouden in het Altena College. Niet zomaar een datum: 10-10 is namelijk de dag van de duurzaamheid, die dit jaar voor de tiende keer wordt gehouden. "Diverse politieke partijen, zoals CDA, AltenaLokaal, ChristenUnie, VVD en Progressief Altena hebben toegezegd deel te zullen nemen. We zullen de politici het vuur na aan de schenen leggen. Een beetje opjutten want er moet ècht wat gebeuren!", aldus Hank Schuitmaker namens Altenatuur.

Doelstellingen
Altenatuur is zeer bezorgd, want het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat veel te langzaam. "In 2007 besloten de gemeenten die nu de gemeente Altena vormen dertig procent op CO2 te besparen en twintig procent van de energie schoon op te wekken in 2020. Het resultaat tot vandaag is dat de CO2 helemaal niet verminderd is en de opgewekte schone energie slechts zes procent bedraagt. Altena ligt dus veel te ver achter op de eigen doelstellingen."

Ideeën om de klimaatverandering op het eiland Altena beter en sneller te gaan bestrijden heeft Altenatuur volop, zoals: alle daken vol zonnepanelen, zonnevelden en windmolens, minder vleesconsumptie en gebruik maken van elektrische (vracht)auto's.

"Het vervangen van 'oude' fossiele energie door 'nieuwe' schone energie, vergt een nieuwe inrichting van ons landschap. Dat vergt ook een visie en moed bij de gemeente, die een belangrijke rol heeft in de duurzaamheid."

Koplopers
Hank legt uit dat tijdens de bijeenkomst enkele koplopers op het gebied van energie, voedsel, landbouw en mobiliteit korte opwarmende presentaties geven over bijvoorbeeld vleesvervangers en een race om de wereld met elektrische voertuigen.

"Na een korte pauze zal het verkiezingsgesprek met de politici plaatsvinden. Elke aanwezige partij kan kort toelichten hoe onderwerpen als schone energie en energiebesparing in het verkiezingsprogramma benoemd staan. Daarna zullen koplopers aan het woord komen met suggesties voor het nieuwe gemeentebestuur. De vraag is dan hoe belangrijk iedere partij het vindt deze snel in te voeren."

Hennie Roorda, heemraad van waterschap Rivierenland dat in 2025 duurzaam wil zijn, zal het gesprek leiden. 

YouTube
Het debat is niet het enige dat Altenatuur doet om meer aandacht te krijgen voor duurzaamheid.

"Er worden filmpjes gemaakt van de koplopers. Deze zijn op YouTube terug te vinden, onder 'het Groene Geheim van Giessen'. De deelnemers geven tips wat de gemeente snel en goed zou kunnen doen om de CO2-uitstoot te verminderen."

"Het weekend voor 10-10 en op de dag zelf zullen in Altena op diverse plekken vlaggen met een groene tak uithangen. De vlag laat zien dat mensen, winkels, kerken en scholen aandacht hebben voor energiebesparing, natuurbescherming en het investeren in schone energie, en daarover ook graag willen vertellen."

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }