<p>• De beoogde wethouders en formateur Nico van Mourik.</p>

• De beoogde wethouders en formateur Nico van Mourik.

(Foto: Erwin Westerlaken)

Bestuursakkoord gepresenteerd, beoogd college telt twee wethouders van buiten Altena

  •   keer gelezen

ALTENA • Dinsdagmiddag heeft formateur Nico van Mourik het nieuwe bestuursakkoord voor de gemeente Altena officieel overhandigd aan burgemeester Egbert Lichtenberg. Het bestuursakkoord draagt de titel ‘Samen leven, wonen en werken in een vitaal Altena’. Tijdens de geplande bijeenkomst werd ook het nieuw te vormen college van Altena bekendgemaakt, waar twee nieuwe namen opduiken. 

Net als na de vorige verkiezingen levert de grootste partij van Altena, opnieuw het CDA, twee wethouders aan het college. Niet geheel verrassend is Roland van Vugt wederom door zijn partij voorgedragen om plaats te nemen in het college. De inwoner van Andel was tijdens de vorige bestuursperiode ook wethouder. Van Vugt behoudt de meeste van zijn portefeuilles, waaronder duurzaamheid, circulair voedselsysteem en het beheer van de openbare ruimte. 

Naast Van Vugt draagt het CDA ook Wendy van Ooijen-van Breugel, uit Woudrichem, voor als wethouder. Van Ooijen is nu nog directrice van twee basisscholen in Altena. De beoogd wethouder krijgt een aantal portefeuilles toebedeeld die passen bij haar eerdere werkervaring. Hieronder vallen onder meer onderwijs/leerlingenvervoer, huisvesting onderwijs, jeugdwet, programma Werken in Altena, inclusief economie en WMI en inkoop en aanbesteding. 

AltenaLokaal heeft wederom Shah Sheikkariem, woonachtig in Babyloniënbroek, voorgedragen als beoogd wethouder. Tijdens de bijeenkomst grapte AL-raadslid Philip den Haan, die vanaf zijn vakantieadres via een livestream met de zaal verbonden was, dat AltenaLokaal na een zorgvuldige procedure van een kwartier wist wie ze wilden voordragen als wethouder. Het moge duidelijk zijn dat de partij veel vertrouwen heeft in Sheikkariem, die eveneens veel portefeuilles behoudt. “Het werk dat in gang gezet is, moet worden afgemaakt”, stelde Den Haan. 

Twee wethouders van buitenaf
Twee beoogd wethouders komen van buiten de gemeente Altena. Eén daarvan is Hans Tanis, die werd voorgedragen door de SGP. Tanis is sinds 2019 wethouder in de gemeente Altena en stelde zich na drieënhalf jaar ook erg verbonden te voelen met de gemeente. “Als je hier drieënhalf jaar rondloopt, ga je vanzelf van dit gebied houden. Dit is dan ook de reden dat ik met veel plezier en enthousiasme de nieuwe bestuursperiode hoop in te gaan.” Tanis behoudt ook de meeste van zijn portefeuilles, waaronder financiën, grondzaken, volkshuisvesting en wonen en mobiliteit, inclusief A27.

Progressief Altena verraste enigszins met hun kandidaat-wethouder, namelijk Anneloes van Hunnik uit Zwijndrecht. Van Hunnik is onder andere fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en werkzaam in de jeugdhulp. Volgens PA-fractievoorzitter Christian Alderliesten vormt het geen belemmering dat Van Hunnik niet in Altena woonachtig is. “Bovendien, alles wat van buiten Altena komt is niet per definitie slecht”, voegde formateur Van Mourik daar met een knipoog aan toe. 

Raad bespreekt bestuursakkoord
Volgende week dinsdag worden de beoogde wethouders, als het goed is, benoemd. Ook zal dan het bestuursakkoord door de gemeenteraad besproken worden. Van Mourik onderstreepte tijdens de presentatie van het bestuursakkoord dat de vier partijen die de coalitie zullen gaan vormen, er bewust voor hebben gekozen om het akkoord niet dicht te timmeren. Dit werd even later ook bevestigd door CDA-fractievoorzitter Arno Bouman, die namens de vier partijen het woord voerde. De coalitiepartijen willen ruimte bewaren om het akkoord bij te stellen en zullen halverwege de bestuursperiode ook een ‘mid-term review’, zoals Bouman het noemde, houden.

Voorafgaand aan het opstellen van het akkoord zijn ook de niet-coalitiepartijen gevraagd om inbreng. Van Mourik vertelde bijvoorbeeld dat de ChristenUnie hierdoor de identiteitsgebonden jeugdzorg bij de coalitiepartijen aan het licht kon brengen en dat de VVD onder andere punten op het gebied van openbare orde en veiligheid inbracht. Vrije Volkspartij Altena heeft het voor elkaar gekregen, dat er gestreefd wordt naar minder regeldruk voor ondernemers. 

Vertrekpunt
Het vertrekpunt voor het huidige bestuursakkoord, is het akkoord dat na de vorige verkiezingen werd opgesteld. “We hebben deze de afgelopen weken hoofdstuk voor hoofdstuk doorgelopen met elkaar en gekeken naar welke ambities nog staan en aan welke vastgehouden worden”, aldus Van Mourik. “In het nieuwe bestuursakkoord willen de fracties geen loze beloften doen. Ze willen het plan baseren op realistische doelen, die ook uitvoerbaar zijn.” Het bestuursakkoord zal dan ook een uitvoeringstoets ondergaan onder leiding van het college van B&W, samen met de ambtelijke organisatie.

Erwin Westerlaken
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten