<p>• Paula Jorritsma.&nbsp;</p>

• Paula Jorritsma. 

(Foto: Antonette de Groot)

Portefeuilles Jorritsma overgedragen aan overige collegeleden

  •   keer gelezen

ALTENA • Door de benoeming van wethouder Paula Jorritsma tot burgemeester in de gemeente Voorst, ontstaat er per 1 februari 2022 een vacature binnen het college van burgemeester en wethouders. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart op de planning staan, en de daarop volgende coalitievorming vindt het college de benoeming van een opvolger niet van pas komend.

Om deze reden zullen de overige leden van het college de portefeuilles gedurende die periode overnemen. Daarmee nemen ze ook de daaraan gerelateerde vertegenwoordiging naar de verbonden partijen over. 

Wethouder Shah Sheikkariem neemt de portefeuilles Zorg en welzijn, Wmo, Jeugdwet, Jongerenwerk en Ouderenbeleid over van Jorritsma. De portefeuille Participatiewet is overgedragen aan wethouder Matthijs van Oosten. Roland van Vugt is nu ook verantwoordelijk voor de portefeuilles Dierenwelzijn, Cultuur en Erfgoed en Monumenten en Archeologie.  

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten