<p>&bull; Hoogwaterstand in de Noordwaard.&nbsp;</p>

• Hoogwaterstand in de Noordwaard. 

(Foto: Aangeleverd)

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat starten intensieve samenwerking in de Noordwaard

  •   keer gelezen

WERKENDAM • Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gaan per heden intensief samenwerken in de uitvoering van het beheer en onderhoud van uiterwaarden in de Noordwaard. De samenwerkingsovereenkomst, die de komende tien jaar geldt, is inmiddels getekend.

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben verspreid over Nederland uiterwaarden van grote rivieren in beheer. Deze gebieden grenzen vaak aan elkaar of lopen in elkaar over. Daarom hebben zij op landelijk niveau afgesproken intensiever te gaan samenwerken bij de uitvoering van het beheer en onderhoud van de uiterwaarden. De Noordwaard is een van de eerste projecten waar invulling wordt gegeven aan deze samenwerking. 

Rijkswaterstaat blijft zorgen voor het technisch beheer, zoals het onderhoud aan gemalen en bruggen en het baggerwerk. Staatsbosbeheer verzorgt vanaf januari vanuit hun expertise het natuur- en vegetatiebeheer, zoals begrazing, maaiwerk en bosbeheer. Het gebied de Noordwaard blijft eigendom van de Staat.

Beide partijen willen zich voor lange tijd verbinden aan het landschaps- en natuurbeheer van de Noordwaard. “We gaan deze samenwerking voor de komende tien jaar met elkaar aan. Zo willen we zorgen voor goed beheer en stabiele relaties met de belanghebbenden in het gebied”, vertelt Suzan Vos, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat. 

De Noordwaard wordt gezien als een waardevol recreatief gebied voor wandelaars en fietsers. Sinds de inrichting als overstroomgebied in 2015 ontwikkelt de natuur in het gebied zich sterk. Diverse zeldzame moerasvogels zoals de roerdomp en porseleinhoen, weidevogels zoals grutto’s en veldleeuwerik en de visarend hebben de Noordwaard ontdekt als broed- en leefgebied. Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamkamer voor jonge vissen. “We zijn blij met deze ontwikkelingen en willen dit graag voortzetten”, aldus Sandra den Adel van Staatsbosbeheer, provinciehoofd van de Zuidwestelijke Delta.

Intentieovereenkomst
Naast deze samenwerking hebben ook andere partijen afgesproken de samenwerking in de Noordwaard te intensiveren. Behalve waterveiligheid en natuur komen in het gebied meer belangen samen. Om elkaar op de verschillende onderwerpen goed te vinden wordt samengewerkt in het kernteam Noordwaard, bestaande uit Waterschap Rivierenland, de gemeente Altena, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Deze partijen tekenen binnenkort een intentieovereenkomst om hun gezamenlijke inspanning voor de Noordwaard officieel te bevestigen.

Noordwaard
De Noordwaard is gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In het kader van Ruimte voor de Rivier is de polder sinds 2015 ingericht als overstroomgebied voor de Merwede. Het gebied heeft een oppervlakte van 1.500 hectare; zo’n 3.000 voetbalvelden. Bij hoge waterstanden stroomt er water door het gebied. Dit zorgt voor een daling van de waterstand en daarmee voor een sterk verbeterde hoogwaterveiligheid van de regio.

Naast het verlagen van de waterstand bij hoogwater waren ruimtelijke kwaliteit en het creëren van natuur subdoelen bij de inrichting. Het gebied ontwikkelde zich de afgelopen jaren al sterk. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten