<p>&bull; Dorpsraad Oudendijk.</p>

• Dorpsraad Oudendijk.

(Foto: Marijke Verhoef)

Dorpsraad Oudendijk wacht nog altijd op reactie op nieuwbouw-enquête

  •   keer gelezen

OUDENDIJK • De dorpsraad van Oudendijk heeft vorig jaar juni een enquête aan het college aangeboden, die werd gehouden onder de inwoners. Deze enquête geeft inzichten, over hoe de inwoners aankijken tegen nieuwbouw in Oudendijk. Hoewel de dorpsraad de enquête al lange tijd geleden heeft aangeboden, wachten zij nog steeds op antwoord van het college. 

Dit heeft geleid tot schriftelijke vragen van de VVD over de kwestie. ‘Onlangs presenteerde de dorpsraad van Oudendijk aan de fractie van de VVD hun enquête over wonen in Oudendijk’, laat de partij weten. ‘Met een response van 65 procent geeft deze een waarheidsgetrouw beeld. De enquête is reeds in juni aan uw college aangeboden. De dorpsraad wacht nog steeds op antwoord. Wij vinden dit geen goed signaal richting de dorpsraad en het dorp Oudendijk’, stelt de VVD. 

‘Wij vinden het belangrijk dat inwoners invloed hebben op woningbouw in hun eigen dorp. Initiatieven zoals de enquête van de dorpsraad moeten daarom serieus worden opgepakt. De dorpsraad wil de enquête graag verder uitwerken tot een woonvisie voor Oudendijk. Daarbij is natuurlijk wel ondersteuning van de gemeente nodig. Wij vinden dat elk dorp recht heeft op een eigen woonvisie en ondersteunen de plannen van de dorpsraad Oudendijk daarom van harte’, meldt de partij verder. 

De VVD wil van het college weten, waarom de dorpsraad in Oudendijk nog geen reactie op de enquête heeft ontvangen. Daarnaast willen de indieners van de vragen, Pim Bouman en Jan Kolff, weten of het college bereid is in samenwerking met de dorpsraad en het dorp, een woonvisie op te stellen voor Oudendijk. Ook willen zij weten of het college ook meent, dat elke kern een woonvisie verdient en of men bereid is deze te creëren in samenwerking met de inwoners van de kernen.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten