• Marlies van der Burg met een leerling voor BS de Morgenster.
• Marlies van der Burg met een leerling voor BS de Morgenster. (Foto: Frank van Delft)

De Morgenster start zesde kleutergroep door grote aanwas leerlingen

  •   keer gelezen

SLEEUWIJK • Er wonen veel kinderen in de basisschoolleeftijd in Sleeuwijk en dat merken ze ook op Protestants Christelijke Basisschool de Morgenster. Per 1 februari 2022 start de Sleeuwijkse school daarom een zesde kleutergroep. 


Het is niet voor het eerst dat de Morgenster een zogenoemde groep 1D start. “Een jaar of vijftien geleden hebben we dat ook eens meegemaakt”, vertelt interim directeur Marlies van der Burg. “Maar de afgelopen jaren was dat niet nodig. We hadden aan het eind van het schooljaar steeds vijf kleutergroepen, die ook echt wel behoorlijk vol zaten, met zo’n dertig kinderen.” 

Combinatieklas
“Vorig jaar kwamen we al tot de conclusie dat de groepen 1 zo ongelooflijk vol zaten, dat het niet meer wenselijk was. Als we willen dat deze groepen op een fijne en prettige manier de school door kunnen, dat ze niet in een te volle klas zitten, dan is het verstandig dat we de groepen uit elkaar halen. We willen klassen van maximaal 26 kinderen en het liefst zelfs 24 of 25. Daarom hebben we er dit schooljaar voor het eerst voor gekozen om een combinatieklas te vormen. Zo is er voor iedereen voldoende fysieke ruimte, in de vorm van klaslokalen en speelruimte, maar er is ook voldoende ruimte om te ontwikkelen in een klas waar de leerkracht ook echt aandacht voor je kan hebben.” De nieuwe groep 1D zal in februari starten met een klein klasje, maar groeit uiteindelijk uit tot een volwaardige klas van 21 leerlingen. “En dat gaat al best snel”, vertelt Van der Burg. “In april of mei zitten we al aan die 21 kinderen.”

Ruimtegebrek
Omdat er op dit moment geen lokalen over zijn, is in overleg met Trema en de Verschoorschool besloten dat de Morgenster een van de twee speellokalen in de centrale hal tijdelijk als leslokaal kan gebruiken voor de nieuwe kleuterklas. “Het is een gedeelde ruimte en daarin is het fijn dat Trema en de Verschoorschool er heel erg voor open stonden om met ons mee te denken. We hadden misschien ook voor een unit op het schoolplein kunnen kiezen, maar dan verlies je veel fysieke buitenruimte om te spelen, dus dat wilden we liever niet. Juist daarom is het zo fijn dat Trema en de Verschoorschool zo met ons meedachten. Maar we hebben onze zorgen ook naar de gemeente toe uitgesproken. De prognose is dat we in 2023 echt ruimte tekort komen en we kunnen dat speellokaal niet blijven gebruiken.”

Toen de Brede School in 2017 opgeleverd werd, was de verwachting al dat ze binnen niet al te lange tijd uit haar jasje zou knappen. “Op het moment van de bouw was het precies voldoende, maar als je de prognose bekijkt, zie je dat we in 2023 meer kinderen in Sleeuwijk hebben dan we nu zouden kunnen lesgeven. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de babyboom door corona. Het gebouw is zo ontworpen dat er bouwtechnisch nog twee lokalen opgebouwd kunnen worden en we voeren daar nu ook gesprekken over met de gemeente. We zitten echt nog in de oriënterende fase, maar we ervaren dat de gemeente echt wel bereid is om met ons mee te denken. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de gemeente de voorkeur geeft aan een unit op het plein. Onze voorkeur zou zijn twee lokalen erbovenop, omdat je dan die buitenruimte niet verliest”, aldus Van der Burg.

Maar de gemeente is voorzichtig met permanente bebouwing. “De gemeente erkent wel dat er veel kinderen in Sleeuwijk zijn, maar ze zeggen ook niet zeker te weten dat al die kinderen naar de Morgenster gaan. Dat weten wij natuurlijk ook niet, maar dat maakt in feite ook niets uit. Als de kinderen naar de Verschoorschool gaan, dan ontstaat daar ook een ruimtegebrek”, legt Van der Burg uit. “We zitten immers in hetzelfde gebouw. En als de Verschoorschool ruimtegebrek heeft en wij kunnen daarin schuiven, dan kunnen zij natuurlijk lokalen in ons deel van het gebouw gaan gebruiken. Het is wat dat betreft gewoon geven en nemen en dat is hartstikke mooi. We doen samen alles in het belang van het onderwijs in Sleeuwijk.”

Marianne van de Werken
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier