<p>&bull; Het oude Belastingkantoor in Gorinchem.</p>

• Het oude Belastingkantoor in Gorinchem.

(Foto: Aangeleverd)

Gorinchem biedt opvang voor vluchtelingen om crisisopvang te voorkomen

  •   keer gelezen

GORINCHEM • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Gorinchem gevraagd tijdelijk vluchtelingen op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat.


Het gaat om het verblijf van 300 vluchtelingen voor de duur van maximaal vier weken. De opvang is nodig om crisisopvang te voorkomen. Het college van B&W heeft besloten deze noodhulp nu te bieden.

Crisisopvang voorkomen
De opvanglocaties voor vluchtelingen zitten momenteel overvol. Door de toestroom van vluchtelingen in ons land heeft het ministerie alle gemeenten gevraagd mogelijkheden te onderzoeken voor (tijdelijke) noodopvang.

De huidige situatie is momenteel zo nijpend dat zelfs voldoende noodopvang in ons land niet op tijd klaar is. Daarom zijn extra plaatsen nodig voor de korte termijn. Het COA heeft gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van het voormalig belastingkantoor. Het kantoor kan snel in gebruik genomen worden.

Humanitaire hulpvraag
Vorig jaar werd besloten het voormalig belastingkantoor niet meer te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen. De situatie is echter veranderd. De maatschappelijke nood is hoog. En de vraag betreft nu maximaal vier weken opvang. Daarom wil het college bijdragen aan deze humanitaire hulpvraag. Door maximaal vier weken het belastingkantoor te gebruiken, voorkomen we dat vluchtelingen in een crisisopvang belanden. Bij de crisisopvang verblijven groepen mensen in bijvoorbeeld sporthallen, locaties die hier eigenlijk niet geschikt voor zijn en daarmee onwenselijk om mensen in te huisvesten.

Afspraken
Over ongeveer twee weken worden de eerste vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor verwacht. De exacte datum is nu nog niet bekend, maar de gemeente verwacht dat het pand op 25 oktober gereed zal zijn voor de opvang.

Samen met het COA maakt de gemeente nu afspraken over de concrete invulling. Inwoners uit de buurt zijn per brief geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten