Foto: Stockfoto 123RF

Altena trekt in begroting meer geld uit voor boa’s en haven

  •   keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena investeert de komende jaren extra geld in boa’s, groen en mobiliteit en reserveert ook alvast 2,5 miljoen euro voor de aanleg van een nieuwe haven in Werkendam. 


Wethouder Hans Tanis realiseert zich dat dat bedrag niet voldoende is, maar hij spreekt van een ‘belangrijk signaal’ richting de provincie en Rijkswaterstaat. “We willen onze partners laten zien dat we voor de nieuwe haven willen gaan”, zegt hij. 

Die 2,5 miljoen euro vloeit voort uit een eenmalige meevaller voor het jaar 2022 vanuit het Rijk, die bovenop het toch al rooskleurige financiële toekomstbeeld van de gemeente Altena komt. 

Investeren
Daardoor is er ruimte om de komende jaren te investeren, o.a. in het vergroten van de zichtbaarheid van boa’s, een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. Het college trekt geld uit om het boa-team met twee fte uit te breiden. Daarnaast komt structureel 200.000 euro extra beschikbaar voor vastgoedbeleid ‘in de breedste zin van het woord’, aldus Tanis, en komt Altena eveneens met twee ton om de komende jaren het groen en de wegen in de gemeente te onderhouden.

Om de ambities uit het mobiliteitsplan waar te maken is ook 200.000 euro extra nodig. In de Mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Altena gaat het bijvoorbeeld om de ontsluiting van Werkendam, de aansluiting op de A27 en de Tol bij Sleeuwijk en de verkeersvisie voor Hank. 

De kosten voor de mogelijke komst van een recreatief fietspad langs de Nathalsweg en Oranjepolderweg zijn al op iets meer dan één miljoen euro geraamd. 

Achterstanden wegwerken
Dan wordt nog 500.000 euro uitgetrokken om achterstanden binnen onder meer het sociaal domein, ruimtelijke ordening en mobiliteit weg te werken, vertelt wethouder Tanis, die daarnaast structureel anderhalve ton uittrekt om de achterstanden in de toekomst niet opnieuw te laten ontstaan.

Hij zoomt in op de woningbouw in Altena en op de tien nieuwbouwprojecten in de gemeente, waarvoor extra ambtelijke capaciteit is uitgetrokken om ze zo snel mogelijk vlot te trekken. “De bouw van 150 woningen van het project Achter de Schans in Werkendam gaat op hele korte termijn van start. Daar zit gelukkig heel veel voortgang in. Hetzelfde geldt voor de Antonialaan in Almkerk.” 

Genderen-Zuid
Bij andere projecten is de gemeente ook afhankelijk van derden, maar voor Genderen-Zuid, dat in eerste instantie niet soepel verliep, is inmiddels een belangrijke hobbel genomen. “Inmiddels is alle grond daar in handen van één projectontwikkelaar en kunnen we aan de slag met de ontwikkeling van het bestemmingsplan”, legt Tanis uit.

Hij is een tevreden wethouder, want het college kan in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 een positief meerjarenperspectief presenteren. “Bovendien kunnen we de lasten laag houden. De ozb stijgt alleen met de inflatie, 1,6 procent. Dat maakt Alten een relatief goedkope gemeente om in te wonen.”

Financieel gezond
De komende weken buigt de gemeenteraad zich over deze laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ben heel blij met de huidige situatie”, zegt de wethouder. “We laten Altena financieel gezond achter voor een nieuw college.”

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten