<p>O.a. de velden van voetbalclub Wilhelmina&#39;26 in Wijk en Aalburg liepen onder.</p>

O.a. de velden van voetbalclub Wilhelmina'26 in Wijk en Aalburg liepen onder.

(Foto: vv Wilhelmina'26)

Altena blijft hopen op vergoeding schade wateroverlast van het Rijk

  •   keer gelezen

ALTENA • Altena blijft hopen dat de schade veroorzaakt door het hoogwater in juli vergoed kan worden door het Rijk.


De gemeente gaat de komende periode door met het verder in kaart brengen van de schadegevallen in de streek, samen met o.a. ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie HISWA-RECRON en ZLTO Altena-Biesbosch.

Schrijnende gevallen
“Op basis daarvan zullen we samen met partijen optrekken richting het Rijk, aangezien de minister aangeeft dat er gekeken wordt naar een regeling om schrijnende gevallen buiten het rampgebied ook te compenseren.”

Een eerste verzoek aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit om ‘ruimhartig’ te zijn bij het bepalen van schadegebied is niet gehonoreerd.

Grapperhaus geeft in zijn reactie aan dat de schade die in Altena is veroorzaakt door het hoge water niet onder de zogenoemde Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen valt.

Agrariërs
In Altena zijn met name agrariërs getroffen door de heftige regenval en het hoogwater medio juli. Gewassen zijn verwoest, materialen zijn verloren gegaan en vee moest noodgedwongen verplaatst worden. Ook moesten twee campings die buitendijks liggen ontruimd worden en zijn sportvelden onder water gelopen.

“Dit betreft slechts een korte opsomming van de schade en de hinder die onze inwoners en ondernemers hebben ondervonden door de hoge waterstanden in deze uitzonderlijke periode”, schrijft Altena in de brief aan de ministers.

“Deze schade is groter dan bij de ingecalculeerde winteroverlast van hoogwater, omdat gewassen in de zomerperiode groeien en toerisme voornamelijk in de zomer plaatsvindt.”

Afval en slib
Naast directe schade is op dit moment nog onduidelijk in welke mate er sprake is van ‘vervolgschade’, zoals afval en slib dat op de uiterwaarden is achtergebleven. Altena maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de mate van verontreiniging van het slib en welke langetermijngevolgen dit met zich meebrengt.

Verzekeraars dekken vaak enkel de schade door hemelwater, maar de vraag is ook in hoeverre ze de schade buiten het rampgebied Limburg, Duitsland en België vergoeden.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten